Mládí


Čtvrtek 25. února 2016

Dřina, vztek, překážky, překvapení, nadšení, radost, krása. To jsou pojmy, které se snoubí se zrodem každého nového umění, zejména pak při studiu hry na nástroj. Troufáme si odhadnout, že i čtveřice interpretů koncertu "Mládí", který se uskutečnil ve čtvrtek 25. února 2016 v sále SZUŽ Tutti Music, je znají. Vždy nelehká, mnohdy strastiplná cesta, je přirozenou součástí nastudování každé nové skladby. Ať už se jedná o malého hudebníka, či vyspělého interpreta.

Preludiem skladatele vrcholného baroka Johanna Sebastiana Bacha zahájila koncert mladá klavíristka Karolína Kostková (2.r./II.st.)ze třídy MgA. Zuzany Tlolkové. Karolína je nyní studentkou 1. ročníku Těšínského gymnázia. Svou uměleckou cestu zahájila ve třídě p. uč. Jany Ciencialové, ke které chodila do 6.r. I.st. Karolína je velice bystrá klavíristka, které se daří na sobě poctivě pracovat. Její velký interes v oblasti hudby je hlavním motorem, který ji patřičně pohání při studiu nových skladeb. Její nadšení, spontánnost, dravost a odhodlání jí pomohli ke zvládnutí tak obtížné skladby, jako je Clair de Lune francouzského skladatel období impressionismu Clauda Debussyho. Tato skladby, řazena jako druhá na programu, vytvořila vůči c moll Preludiu z 1. dílu Dobře temperovaného klavíru J. S. Bacha dokonalý zvukový kontrast, jak po stránce technické, tak i charakterové.

Následně se sál rozezněl zvukem téměř orchestrálním. Spolu s Karolínou Kostkovou vystoupila na pódiu Anna Chowanioková (1.r./II.st.) ze třídy p. uč. Dagmar Tlolkové. Společně zahrály Slovanský tanec č. 2 e moll op. 72 s podtitulem Dumka Antonína Dvořáka. Toto klavírní duo vzniklo v roce 2015. V letošním ročníku soutěže klavírních duet Dvořákův Lipník, která se bude konat v květnu tohoto roku, se budou prezentovat skladbami W. A. Mozarta, A. Dvořáka a Vl. Lejska.

Program dále pokračoval skladbou Mamoru Fujisawa, japonského skladatele, dirigenta, klavíristy a houslisty, známějšího pod pseudonymem Joe Hisaishi. Skladbu Howl´s moving castle přednesli bývalí absolventi SZUŠ Tutti Music Ivana Kostková (housle) a Pavel Duda (klavír). Ivana Kostková získala základy houslové hry ve třídě p. uč. Gerharda Tlolky. Později přešla k MgA. Danielu Klodovi, který ji dovedl až do absolventského ročníku II.st. Jako první nástroj, kterému se však Ivana věnovala byl klavír ve třídě p. uč. Jany Ciencialové. V současnosti Ivana Kostková studuje v Brně na Masarykově univerzitě obor Hudební vědy. Nicméně svým oblíbeným houslím se stále věnuje v rámci studentského orchestru tamější univerzity. Skladbu Howl´s moving castle upravil pro nástrojové obsazení housle / klavír Pavel Duda. Klavírní sledy oktávových motivů a brilantní pasáže složitě začleněné do odlehčeného doprovodu valčíkové stylizace zaznívaly v dokonalém kontrastu k něžné lyrice houslové melodie.

Po této komorní filmové hudbě měli posluchači možnost si poslechnout skladbu jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů jazzové a divadelní hudby Jaroslava Ježka. Skladbu Bugatti Step zahrála opět Karolína Kostková. Již od vstupní toccatové pasáže strhla publikum svým nadšením pro tuto skladbu. To dokazoval i dlouhý potlesk.

Závěr celého koncertu patřil americké veličině hudby 20. století Georgi Gershwinovi. Pavel Duda, jež předvedl skladatelovu Rapshody in Blue, navštěvoval na SZUŠ Tutti Music třídu MgA. Zuzany Tlolkové od přípravného ročníku. Nyní studuje druhým rokem na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u MgA. Hany Kundrátové. Během studia 1. ročníku se zúčastnil soutěže Bohuslava Martinů v Poličce, kde získal 2. cenu a v letošním roce se připravuje na soutěž Vítěslava Nováka. Dudova interpretace Ropsodie v modrém okouzlila všechny přítomné v sále svou precizností, energičností a elegancí. Toccatová technika, složité technické pasáže i polyrytmická místa hrál tento mladý klavírista s neuvěřitelnou lehkostí a přehledem. Jazzové harmonie prodchnuté rytmickými motivy a nosná lyrika druhého tématu skladby naplnily sál nekonečným přívalem hudby. Zasloužený dlouhý potlesk svědčil o opravdu vysoké kvalitě provedení.

Závěrem koncertu se dostalo všem čtyřem interpretům poděkování z úst p. uč. Damar Tlolkové, která prováděla slovem celý večer. Nastudovat tak krásný a těžká repertoár stojí mnoho úsilí, nicméně radost z dobře provedeného díla a v neposlední řadě potlesk, kterým je hudebník následně oceněn, je plnohodnotnou satisfakcí.

MgA. Zuzana Tlolková