Výroční koncert


Středa 23. března 2016

Stalo se již tradicí, že vyvrcholením každého školního roku je pro naši školu Výroční koncert. Je to ukázka těch nejlepších výkonů, k nimž dovedli své žáky naší učitelé. Uskutečňuje se vždy v březnu – měsíci narození J. A. Komenského.
Letošní výroční koncert proběhl na Den učitelů. Právem vždy volíme dobu konání koncertu shodně s tímto dnem, oceňujeme tím skvělou práci pedagogů.
Koncertní sál školy byl plně obsazen žáky, rodiči i učiteli. Všechny posluchače programem velmi hezky provázela paní učitelka Dagmar Tlolková, takže od těch malých účinkujících až po ty velké a již zkušené se všichni včetně posluchačů cítili v objetí hudby příjemně i slavnostně. Zazněly tóny všech nástrojů i zpěvu, které se u nás učí. Nemohly chybět ani slezské gajdy vyučované na pobočce v Mostech u Jablunkova. Všichni účinkující byli skvělí a za všechny nelze nejmenovat toho, jehož výkon tvořil vrcholný závěr koncertu – Jaroslava Ciencialu z kytarové třídy paní učitelky Aleksandry Morcinkové. Škoda, že se svým vystoupením už s naší školou loučí, protože odchází studovat na vysokou školu. Virtuózní podání nesmírně náročných skladeb všichni vyslechli bez dechu a Jarka odměnili dlouhotrvajícím potleskem.