Absolventský koncert


Čtvrtek 21. dubna 2016

Na Absolventském koncertě v tomto roce vystoupilo 5 absolventek. Mohli jsme se zaposlouchat do tónů klavíru, zobcových fléten a zpěvu. Absolventky zahrály velmi hezky. Bylo vidět, že se ke svému závěrečnému vystoupení  připravovaly svědomitě a zodpovědně. Jako první se představila klavíristka Nela Kantorová ze  třídy p. učitelky Danuše Palowské s Valčíkem gis moll Johanese Brahmse a skladbou La dispute Yanna Tiersena. Poté Anna Karasová ze třídy p. učitelky Dagmar Tlolkové zahrála náročný Minutový valčík Fryderyka Chopina. Duo altových zobcových fléten absolventek Barbory Brysiové a Adély Staňkové ze třídy p. učitelky  Věry Frydryškové zahrálo tři barokní skladby Ritornello, Menuet a Aria za doprovodu MgA. Zuzany Tlolkové. Poté se opět rozezněl klavír a v podání Anny Karasové zazněla Májová romance Petra Bazaly za citlivého doprovodu hudební skupiny pana učitele MgA. Daniela Klody. Závěr patřil zpěvačce Vanesse Karczmarczyk ze třídy p. uč. Bc. Sabiny Vackové s písněnmi Don't Know Why Norah Jones, následovala polská populární píseň Im wiencej ciebje tym mniej za klavírního doprovodu p. učitele Radka Morcinka a na úplný závěr zazněla známá  píseň Voda živá Anety Langerové za doprovodu dívčí kapely vedené ředitelem školy MgA. Eduardem Turoněm.