Slévárenský večírek


Pátek 1. dubna 2016

Naše školní kapela pod vedením MgA. Daniela Klody vystoupila v Trisii na večírku Sléváren Třinec a.s. Před početným publikem předvedli naši žáci spolu s houslistkou Ivanou Kostkovou, naši bývalou absolventkou a zpěvačkou Alenou Harmatovou skvěle zahrané skladby a písně současné moderní hudby. Ohlas a uznání  publika bylo slyšet při bouřilvém potlesku a o to více potěšilo ocenění, že účinkující byli  z větší části dětmi přítomných zaměstnanců sléváren. Po koncertě čekalo na děti občerstvení a drobné dárky. Naše škola pak obdržela hodnotný sponzorský dar ze kterého jsme dofinancovali nákup nové elektroakustické kytary pro školní kapelu.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy...