Výchovné koncerty filmové hudby pro žáky mateřských a základních škol


Pátek 29. dubna 2016

V pátek dopoledne se dveře naší školy otevřely pro ty nejmenší posluchače. Děti z mateřských škol a žáci z prvních a druhých tříd se přišly podívat na vystoupení našich žáků. Koncertem provázeli Křemílek a Vochomůrka, kteří vtipně komentovali celé dopolední představení. Na programu zazněly známé melodie z večerníčků, pohádek a dětských filmů, které zahráli žáci pěveckého a klávesového oddělení. Koncert měl u malých posluchačů zvlášť úspěch, jelikož se při poslechu hudby mohli dokonce podívat na své oblíbené postavy a hrdiny díky videoprojekci, která doplňovala celé vystoupení.