KONCERT NA JANÁČKOVĚ AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ


21. ledna 2017

V lednu zahrála Karolína Kostková (3. r. /II. st.) skladby Ludwiga van Beethovena a Otakara Šína na koncertě v rámci Metodického centra na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.  Koncert se nesl v duchu připravované soutěže Základních uměleckých škol, proto měli posluchači to štěstí slyšet velmi kvalitní a vyzrálé výkony. Závěrem koncertu všem účinkujícím poděkovala paní profesorka Alena Vlasáková – vedoucí MC, která popřála všem mladým klavíristům hodně štěstí a chuti do další práce.