Soutěž Pianoforte per tutti


30. a 31. března 2017

Barokní klenby, štuky a fresky, jež zdobí prostory koncertního sálu Piaristického kláštera v Příboře, hostily v březnu mladé pianisty na 1. ročníku soutěže Pianoforte per tutti.  Počet účinkujících se blížil číslu 150. Naši SZUŠ Tutti Music zde reprezentovaly Anna Karasová ze třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové v 8. kategorii a Karolína Kostková ze třídy MgA. Zuzany Tlolkové v 9. kategorii. Hráčská úroveň soutěžících byla velmi kvalitní zejména ve vysokých kategoriích.  Karolína Kostková získala zlaté pásmo a Anna Karasová se umístila ve stříbrném pásmu. Oběma žačkám gratulujeme a přejeme další úspěchy.