Celonárodní akce ZUŠ open 2017


V rámci celonárodní akce ZUŠ open 2017 pod patronací paní Magdalény Kožené a pod záštitou      Mgr. Stanislava Folwarczného, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, vystoupil na Koncertě talentů Moravskoslezského kraje také náš žák Tomáš Benek ze třídy pana učitele Jiřího Zogaty z pobočky Mosty u Jablunkova. Koncert se konal 30. května 2017  na Janáčkové konzervatoři v Ostravě. Je velkým úspěchem, ža na tuto významnou kulturní akci byl vybrán také náš žák a svědčí to o vysoké kvalitě umělecké úrovně naší školy. Ohlas publika na Tomášovo excelentní vystoupení byl opravdu velký. Záznam z koncertu přenášel  ve svém vysílání také Český rozhlas, stanice Vltava.