Koncert filmové hudby


15. a 16. června 2017

Na závěr roku si naše škola připravila již tradiční koncerty filmové hudby. Zazněly na něm filmové a seriálové melodie a koncert tak byl směřován spíše pro "dospěláky". Na druhý den se pak uskutečnily hned 3 po sobě jdoucí koncerty s pohádkovou tématikou pro žáky     1. a 2. tříd a děti předškolního věku. Jak již bývá na těchto našich koncertech dobrým zvykem, ani letos nechybělo průvodní slovo ve filmovém duchu známých postav - tentokrát to byl Sherlock Holmes (Marcela Konvičková) a jeho věrný přítel a pomocník doktor Watson (Sabina Vacková). O celé dokreslení atmosféry se postaral pan učitel Petr Turoň, který připravil ke každé skladbě filmovou ukázku - bez nich bychom to ani nemohli nazvat koncerty filmové hudby. Žáci naší školy podali krásné výkony a proto jsme se tyto dva koncerty rozhodli spojit v ještě jeden závěrečný, který proběhl ve středu 28.6.