Školné ve školním roce 2018/2019


HUDEBNÍ OBOR:
přípravná hudební výchova - PS/A
1. pololetí 
2. pololetí 
1 100 Kč
1 200 Kč
hra na nástroj ve skupině:
kytara, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard
pololetně 
 1 200 Kč
hra na nástroj individuálně:
klavír, housle, dudy, cimbál, klasický zpěv, violoncello,příčná flétna,
individuální přípravná hudební výchova - PS/B 
pololetně 
 1 300 Kč
hra na nástroj individuálně:
kytara, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard, bicí,
individuální přípravná hudební výchova - PS/B 
pololetně 
 1 500 Kč


VÝTVARNÝ OBOR:

přípravná výtvarná výchova - PVV,   Keramika a výtvarná tvorba   
pololetně 
 1 000 Kč
 
SLEVA NA ŠKOLNÉM  ve výši 20% 
-    SOUROZENECKÁ - sourozencům (mladším, či později přihlášeným) v jednom oboru
-    2. NÁSTROJ - při studiu druhého nástroje nebo zpěvu
Bude poskytnuta na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Požádat je možno poštou nebo emailem na sekretariát školy na: szustrinec@seznam.cz

Předpis na školné bude rozesílán e-mailovou poštou, kde bude uvedeno: číslo účtu, výše školného, variabilní symbol = osobní číslo žáka  a termín splatnosti školného. (Prosíme o dodržení variabilního symbolu, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena).

Způsob úhrady: bankovním převodem, nebo vkladem na účet školy nebo v hotovosti – na kmenové škole Třinec - pouze v kanceláři školy.

Termín úhrady: 1. pololetí do 15.10.2018,  2. pololetí do 15.3.2019.