Dějiny hudby v kostce


aneb výchovný hudebně – dramatický kabaret Tomáše Vrány a Andrzeje Molina  proběhl v úterý 28. 11.2017 v koncertním sále naší školy.  Byl určen žákům naší školy. Představení vtipnou a zábavnou zkratkou provedlo  posluchače dějinami hudby od pravěku až po současnou hudbu. Protagonisté zaujali skvělou a virtuozní improvizační hrou na klavír , ale i svým zábavným a pro žáky a posluchače velmi srozumitelným hereckým výkonem. Dokladem velikého úspěchu byl i dlouhý a bouřlivý potlesk nadšeného publika. Děkujeme účinkujícím za krásný a inspirující umělecký zážitek.