Slavnostní ocenění školských pracovníků


 
Dne 28. března u příležitosti Dne učitelů byli ocenění nejlepší školští pracovníci v rámci všech Třineckých škol. Za naší školu byla vybrána paní učitelka Dagmar Tlolková. Ocenění ji osobně předala paní starostka RNDr. Věra Palkovská.  Paní Tlolková vyučovala mnoho žáků a studentů, ze kterých se později stali i profesionální hudebníci. Zároveň podnítila hudebnost a kulturní cítění u velkého množství hudebních amatérů našeho regionu. Vychovala mnoho nadaných klavíristů, ti nejlepší pak pokračovali ve studiu na konzervatořích a v umělecké profesionální dráze. Je skvělou organizátorkou školních soutěží a přehlídek žáků a také některých úspěšných školních koncertů.
Děkujeme za kvalitní pedagogickou práci a blahopřejeme k ocenění.