Absolventský koncert


19. dubna 2018

Absolventský koncert, významná akce školy, proběhl v 17:00 v našem koncertním sálu. Program krásně zahájila Nikol Bialoňová absolventka 1. stupně z klavírní třídy paní učitelky Marcely Konvičkové. Poté vystoupil Patrik Mucina se skvělým předvedením kytarových skladeb českých i světových skladatelů. Patrik je absolventem 1. stupně ze třídy pana učitele Iva Strumienského. Poté už hráli absolventi 2. stupně. Jako první se představila Nikola Kapustková a moc hezky zahrála moderní populární skladby na keyboard. Jejím učitelem je pan Gerhard Tlolka. Po ní vystoupil s jedinečným lidovým hudebním nástrojem, slezskými gajdami, gajdoš David Benek ze třídy pana učitele Jiřího Zogaty. Zahrál velmi orginální pásmo slezských písní. Závěr patřil skvělé mladé klavíristce Karolíně Kostkové, která interpretovala na vysoké úrovni obtížné skladby období romantizmu i baroka. Závěrečnou 1. větu z koncertu f moll J. S. Bacha zahrála na dva klavíry se svou paní učitelkou MgA. Zuzanou Valentovou. Touto nádhernou skladbou byl úspěšně ukončen absolventský koncert a všichni účinkující byli odměněni cennými upomínkovými dárky. Na závěr pan ředitel MgA. Eduard Turoň všem osobně poblahopřál k absolutoriu.