PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


Vážení rodiče
Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. přijímá pro školní rok 2018/2019 nové žáky do HUDEBNÍHO a VÝTVARNÉHO OBORU v Třinci. 

Přijímání žáků do naší školy se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb..

Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, její oborovostí a naplněností jednotlivých tříd. Kapacita našich poboček v Mostech u Jablunkova, Bukovce, Písku a Vendryni je již naplněna, zde nové žáky již nepřijímáme.

Přijatí žáci studují podle platného Školního vzdělávacího plánu (ŠVP) .

Bližší informace a pokyny ke studiu jsou v sekci "Co nabízíme".