Přijímání nových žáků pro školní rok 2019/2020


Vzhledem k naplnění kapacity školy nepřijímáme další žáky pro školní rok 2019/2020 .

Pokud máte zájem o studium na naší škole, můžete si podat přihlášku. Škola bude evidovat přihlášky nových zájemců. V případě uvolnění místa, ukončením docházky jiného žáka, budeme zájemce o studium informovat o volných místech. Žáci pak budou přijati na základě vykonání dodatečné talentové zkoušky.