Školné pro školní rok 2019/2020


HUDEBNÍ OBOR:

přípravná hudební výchova - PS/A
1. pololetí
2. pololetí  
1 100 Kč
1 200 Kč                   
hra na nástroj ve skupině: kytara, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard
pololetně                
1 200 Kč                                     
hra na nástroj individuálně: klavír, housle, dudy, cimbál, klasický zpěv, violoncello, příčná flétna, individuální přípravná hudební výchova - PS/B
pololetně           
1 300 Kč                                    
hra na nástroj individuálně: kytara, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard, bicí, individuální přípravná hudební výchova - PS/B
pololetně                   
1 500 Kč                                                  
VÝTVARNÝ OBOR:
Přípravná výtvarná výchova - PVV,  Keramika a výtvarná tvorba  
pololetně 1 000 Kč              
 

SLEVA NA ŠKOLNÉM  ve výši 20%

-    SOUROZENECKÁ - sourozencům (mladším, či později přihlášeným) v jednom oboru
-    2. NÁSTROJ - při studiu druhého nástroje nebo zpěvu
Bude poskytnuta na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Požádat je možno poštou nebo emailem na sekretariát školy na: szustrinec@seznam.cz

Předpis na školné bude rozesílán e-mailovou poštou, kde bude uvedeno: číslo účtu, výše školného, variabilní symbol = osobní číslo žáka  a termín splatnosti školného. (Prosíme o dodržení variabilního symbolu, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena).

Způsob úhrady: bankovním převodem, nebo vkladem na účet školy nebo v hotovosti – na kmenové škole Třinec - pouze v kanceláři školy.

Termín úhrady: 1. pololetí do 15.10.2019,  2. pololetí do 15.3.2020.