Okresní kolo soutěže ve hře na klavír 2020


Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír vyhlašované Ministerstvem školství se uskutečnilo ve dnech 13. a 14. února v překrásném sále Základní umělecké školy ve Frýdku - Místku. Naši žáci byli velmi úspěšní a všichni se umístili na medailových místech. Nejúspěšnějším soutěžícím byl Tomáš Worek ze třídy BcA. Vandy Žurkové, který získal skvělé 1. místo v VI. kategorii s postupem do krajského kola. 3. místo v II. kategorii získala žákyně Lenka Trombíková ze třídy paní učitelky Dany Zoňové a rovněž 3. místo, ale v III. kategorii získal Štěpán Navrátik ze třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové.
Blahopřejeme soutěžícím i jejich pedagogům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.