Informace k zahájení výuky na SZUŠ od 11.5.2020 a pobočkách od 25.5.2020


Vážení rodiče,
dle usnesení vlády ČR č. 491 zde dne 30.4.2020 a harmonogramu uvolňování školství MŠMT ČR zahajujeme prezenční individuální výuku Hudebního oboru a výuku Výtvarného oboru v pondělí 11. 5. 2020 v Třinci a na pobočce na ZŠ v Písku.

Od pondělí 25.5.2020 zahajujeme také prezenční individuální výuku Hudebního oboru i na našich pobočkách na ZŠ Mosty u Jablukova, na ZŠ Bukovec a ZŠ Vendryně. 

Tímto bychom vás chtěli informovat o hygienických a provozních podmínkách školy a zároveň vás žádáme o potvrzení e-mailem na sekretariát školy zda váš syn/dcera bude docházet do výuky na nástroj/zpěv, Výtvarného oboru dle původního rozvrhu hodin. 

Upozorňujeme, že osobní účast žáků na vyučování ve škole je do konce školního roku dobrovolná a záleží na rozhodnutí zákonných zástupců. Žákům, kteří do konce školního roku nenastoupí k prezenční výuce (ve škole), bude nadále umožněna distanční výuka (na dálku). 

Pokud žák k prezenční individuální výuce nastoupí žádáme o vyplnění Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz. příloha). Toto prohlášení předkládá žák při prvním vstupu do školy svému třídnímu učiteli hry na nástroj. Pokud nebude mít žák toto prohlášení, nebude mu výuka umožněna.

Kolektivní výuka (Nauka o hudbě, PHV, Kapely, Muzikály, Interpretace …) prozatím nebude prezenčně vyučována a nadále bude probíhat formou distanční výuky.

Pro případné dotazy kontaktujte sekretariát školy: szustrinec@seznam.cz, tel.: 558 986 661, 723 165 815

MgA. Eduard Turoň, ředitel školy

 

Informace pro rodiče – výtah z metodiky MŠMT ČR vydané 30.4.2020

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
 Pohyb žáků v základní umělecké škole se řídí těmito principy:

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky1, 2.
 Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

V BUDOVĚ ŠKOLY

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

V UČEBNĚ

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

PřílohaVelikost
příloha Čestné prohlášení.pdf268.76 KB
Metodika - ochrana zdravi ZUS.pdf1.19 MB