Školné pro školní rok 2020/2021


 

HUDEBNÍ OBOR:    
přípravná hudební výchova - PS/A 
1. pololetí
2. pololetí 
1 100 Kč
1 200 Kč   
hra na nástroj ve skupině: kytara, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard, přípravná hudební výchova - PS/B
pololetně  
1 200 Kč
hra na nástroj individuálně: klavír, housle, dudy, cimbál, klasický zpěv, violoncello, příčná flétna, přípravná hudební výchova - PS/B 
pololetně
1 300 Kč        
hra na nástroj individuálně: kytara, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard, bicí, přípravná hudební výchova - PS/B
pololetně  
1 500 Kč        
VÝTVARNÝ OBOR:
 
 
Přípravná výtvarná výchova - PVV,  Keramika a výtvarná tvorba 
pololetně
 1 000 Kč      
SLEVA NA ŠKOLNÉM  ve výši 20% 
Bude poskytnuta na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Požádat je možno poštou nebo emailem na sekretariát školy na: szustrinec@seznam.cz
-    SOUROZENECKÁ - sourozencům (mladším, či později přihlášeným) v jednom oboru
-    2. NÁSTROJ - při studiu druhého nástroje nebo zpěvu
 

Předpis na školné bude rozesílán e-mailovou poštou, kde bude uvedeno: číslo účtu, výše školného, variabilní symbol = osobní číslo žáka  a termín splatnosti školného. (Prosíme o dodržení variabilního symbolu, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena).

Způsob úhrady: bankovním převodem, nebo vkladem na účet školy nebo v hotovosti – na kmenové škole Třinec - pouze v kanceláři školy.

Termín úhrady: 1. pololetí do 15.10.2020,  2. pololetí do 15.3.2021.