Přijímaní nových žáků pro školní rok 2021/2022


Soukromá ZUŠ Tutti music vyhlašuje pro školní rok 2021/2022 termíny talentových zkoušek pro přijímání nových žáků do HUDEBNÍHO OBORU v Třinci a na svých pobočkách ve Vendryni, Písku, Mostech u Jablunkova a Bukovci.

Pro VÝTVARNÝ OBOR v Třinci se talentové zkoušky budou konat po individuální domluvě.

Talentová zkouška pro zájemce o studium na pobočce ve Vendryni bude probíhat v Třinci v hlavní budově školy a pro zájemce o studium na pobočce v Bukovci bude probíhat na pobočce na ZŠ v Písku.

 

TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK:

Třinec, pobočka Vendryně
Místo konání: Hlavní budova školy - budova u školního hřiště, ZŠ Slezská 773

7. června 2021  od 15:00 – 18:00 hod.  
8. června 2021  od 14:00 – 18:00 hod.  
9. června 2021   od 14:00 – 18:00 hod.  

pobočka Písek, Bukovec
Místo konání: ZŠ Písek 

27. května 2021   od 16:00 – 17:00 hod.
10. června 2021   od 16:00 – 17:00 hod.

pobočka Mosty u Jablunkova
místo konání: Komunitní centrum (Stará škola) Mosty u Jablunkova

4.června 2021    od 15:30 – 17:30 hod.

V individuálních případech lze domluvit náhradní termín talentové zkoušky.

Přihláška ke studiu:

Před přijímacím řízením prosím vyplňte elektronickou přihlášku s rezervací termínu a času talentové zkoušky pro Hudební obor. Bez rezervace pro obor Výtvarný. Přihlášku naleznete v oddíle „Dokumenty“.

V letošním školním roce jsme zavedli nový typ přihlášek ke studiu, tzv. interaktivní přihlášku. V této přihlášce si rodič sám vybere a rezervuje termín a čas zkoušky.
Při vyplňování přihlášky postupujte prosím podle pokynů. Pokud se hlásíte na více oborů, vyplňte prosím pro každý obor přihlášku zvlášť.

Přijímání žáků do naší školy se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.. Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, její oborovostí a naplněností jednotlivých tříd. Přijatí žáci studují podle platného Školního vzdělávacího plánu (ŠVP).

Sledujte prosím průběžně naše webové stránky, mohou nastat změny ve způsobu přijímacího řízení na základě nařízení MŠMT ČR nebo MZ ČR. Případné změny ihned uveřejníme. V případě jakýchkoliv dotazů k přijímání nových žáků nás prosím kontaktujte.

Informace o průběhu talentové zkoušky:

Při přijímacím řízení do Hudebního oboru se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň (intonace) , zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek (hudební sluch), zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo (rytmus).

Zákonný zástupce se se svým dítětem dostaví ke zkoušce dle rezervovaného termínu a na místě potvrdí platnost přihlášky svým podpisem.

Informace pro zájemce, kteří nebyli dříve přijati z důvodu naplněnosti kapacity školy:

Přijímacího řízení – talentové zkoušky se musí zúčastnit i ti uchazeči o studium, kteří se již hlásili v loňském školním roce a nebyli přijati (z důvodu naplněnosti kapacity). Kvůli zavedení systému nových interaktivních přihlášek s rezervací termínu a času zkoušky musí tito uchazeči vyplnit znovu interaktivní přihlášku a zúčastnit se talentové zkoušky.

 

Další kola přijímacího řízení:

Pokud nebude naplněna kapacity školy může být vyhlášeno nové přijímací řízení v září 2021.


Během přijímacího řízení budou dodržována bezpečnostní hygienická pravidla:

Pravidla pro konání přijímacího zkoušky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

- pro všechny osoby vstupující do budovy školy platí povinnost nemít příznaky virového onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

- pohyb v budově školy je povolen jen v respirátorech (např. FFP2, KN 95), žáci a studenti do 15 let mohou používat roušku.

- dezinfekce rukou při příchodu do budovy školy

- zachování odstupu mezi osobami nejméně 2 m