Dokumenty


 

Přihláška ke studiu

 

Vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do Soukromé základní umělecké školy TUTTI MUSIC Třinec. On-line přihláška slouží pouze ke zjednodušení administrace. O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení - talentové zkoušky. V přijímacím řízení se zjišťují předpoklady ke vzdělávání, podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Termíny talentových zkoušek jsou zveřejněny na webu školy v oddíle "Informace".  

Při přijímacím řízení budou zákonní zástupci (případně zletilí žáci) vyzváni ke stvrzení platnosti přihlášky svým podpisem.

Věnujte prosím pozornost správnosti údajů při vyplňování, údaje budou vloženy do školní matriky. Kontaktní údaje zákonného zástupce (telefon a e-mail) budou sloužit k další komunikaci mezi školou a zákonným zástupcem žáka. Rodné číslo žáka je údaj povinný pro školní matriku. Odesláním online přihlášky prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním.

Online přihláška ke studiu

 

Školní vzdělávací program a školní řád

 

Školní vzdělávací program

Školní řád
Dodatek školního řádu
Dodatek školního řádu 2

 

Žádosti

 

Individuální výuka Hudební nauky

Přerušení studia
Ukončení studia

Čestné prohlášení

 

Čestné prohlášení o negativním testu na COVID-19