Výstavka prací výtvarného oboru


Práce našich žáků výtvarného oboru vytvořené během distanční výuky v prvním pololetí.

Keramická dílka vznikla pod vedením paní učitelky Mgr. Kamily Haratkové a za pomoci rodičů žáků.