Výroční koncert


25. březen 2021

Milí přátelé zveme vás na shlédnutí našeho Výročního koncertu, který je věnován Dni učitelů. Naši žáci pod vedením svých učitelů a za pomocí rodičů nahráli v rámci distanční výuky svá vystoupení doma. Můžeme se tak zaposlouchat do nádherných melodií a shlédnout skvělá vystoupení různých hudebních nástrojů a sólového i komorního zpěvu.