ŠKOLNÉ pro školní rok 2022/2023


 

HUDEBNÍ OBOR: 
 
přípravná hudební výchova - PS/A 
1.pololetí 
2. pololetí
1 200 Kč
1 300 Kč 
hra na nástroj ve skupině
kytara, žánrová kytara, ukulele, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard
pololetně 
1 300 Kč
hra na nástroj individuálně
klavír, housle, dudy, cimbál, klasický zpěv, příčná flétna, individuální přípravná hudební výchova - PS/B 
pololetně
1 400 Kč
hra na nástroj individuálně
kytara, žánrová kytara, basová kytara, ukulele, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard, bicí, individuální přípravná hudební výchova - PS/B 
pololetně
1 600 Kč
VÝTVARNÝ OBOR:    
 
Přípravná výtvarná výchova - PVV,  Keramika a výtvarná tvorba
pololetně 
1 100 Kč

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín úhrady školného: 1. pololetí do 30.9.2022,  2. pololetí do 28.2.2022.

Předpis na školné bude rozesílán e-mailovou poštou, kde bude uvedeno: číslo účtu, výše školného, variabilní symbol = osobní číslo žáka  a termín splatnosti školného. (Prosíme o dodržení variabilního symbolu, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena).
Způsob úhrady: bankovním převodem, nebo vkladem na účet školy nebo v hotovosti – na kmenové škole Třinec - pouze v kanceláři školy.

SLEVA NA ŠKOLNÉM  ve výši 20%:
Bude poskytnuta na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Požádat je možno poštou nebo emailem na sekretariát školy na: szustrinec@seznam.cz
-    SOUROZENECKÁ - sourozencům (mladším, či později přihlášeným) v jednom oboru
-    2. NÁSTROJ - při studiu druhého nástroje nebo zpěvu