ZAHÁJENÍ - školní rok 2021/2022


 

Výuka na Soukromé základní umělecké škole Tutti music začíná ve sředu 1. září 2021. Jednotliví pedagogové budou kontaktovat své žáky s informacemi o datu zahájení, kdy bude probíhat domluva rozvrhu hodin a poskytnuty informace ke studiu. Noví žáci obdrželi přiřazení k pedagogovi emailem.

Výuka kolektivních předmětů hudebního oboru (Hudební nauka, Umění muzikálu, kapely atd.) bude zahájena od pondělí 6. září 2021.

Aktuálně platná vládní opatření :
- Žáci ZUŠ nemají povinnost se účastnit testování (na zjištění přítomnosti viru SARS-CoV-2)
- Ve společných prostorech školy (chodby, toalety apod.) je povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky). Ve třídách mohou žáci podle pokynů vyučujícího tyto ochranné prostředky odložit.
-  Vstup ostatních osob do prostor školy (mimo žáky a zaměstnance školy) je možný jen v nezbytně nutných případech.