PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ


PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY pro školní rok 2022/2023

 

Soukromá základní umělecká škola Tutti music, Třinec vyhlašuje termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2022/2023, které proběhnou v těchto termínech:

Talentové zkoušky pro Hudební obor:

TŘINEC, i pro pobočku ve Vendryni           13. – 15. června 2022  
(Zkoušky proběhnou na hlavní budově školy, u školního hřiště, Slezská 773, Třinec)

PÍSEK, i pro pobočku v Bukovci                 2. června 2022 
(Zkoušky proběhnou na ZŠ Písek, Písek 184, na třídě 4)

MOSTY U JABLUNKOVA                           16. června 2022 
(Zkoušky proběhnou v  Komunitním centru Mosty u Jablunkova č.333)


Talentové zkoušky pro Výtvarný obor:
stačí odeslat přihlášku ke studiu. V případě zájmu budou zájemci pozváni k talentovým zkouškám.

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ:
1)    Vyplňte elektronickou přihlášku
  •  Elektronickou přihlášku najdete v oddíle „Dokumenty“ - Online přihláška ke studiu.
  •  Pro Hudební obor je součástí přihlášky rezervace termínu talentové zkoušky, včetně času.
  •  Pokud se hlásíte na více oborů, vyplňte prosím pro každý obor přihlášku zvlášť.
  •  Přihlášku není nutné tisknout ani posílat poštou.
  •  Po vyplnění nám ji odešlete tlačítkem „Odeslat přihlášku“.
  •  Vyplněním přihlášky neznamená přijetí žáka!

2)    Přijďte na talentové zkoušky:
  •  Zájemci o Hudební obor se dostaví k talentové zkoušce dle zvoleného termínu.
  •  Zákonný zástupce se se svým dítětem dostaví ke zkoušce.
  •  Vaše přihláška bude vytištěná a nachystaná k podepsání - potvrdíte platnost přihlášky svým podpisem. 
 
3)    Informace o průběhu talentové zkoušky:

Při přijímacím řízení do Hudebního oboru se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň (intonace) , zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek (hudební sluch), zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo (rytmus).

 

Přijímání žáků do naší školy se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.. Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, její oborovostí a naplněností jednotlivých tříd. Přijatí žáci studují podle platného Školního vzdělávacího plánu (ŠVP).