PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ 2022/2023


 

Pro velký zájem a vzhledem k naplněnosti kapacity školy v současné době již nové přihlášky zájemců o studium nepřijímáme. 

 


 

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY pro školní rok 2022/2023 proběhly ve dnech 2.6. 2022 a 13. - 16.6.2022.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí byla zákonným zástupcům rozeslána e-mailem. 

Z kapacitních důvodů nebylo možno přijmout všechny uchazeče o studium i přes úspěšné vykonání talentové zkoušky. Pokud se během prázdnin, nebo měsíce září 2022 odhlásí někteří žáci ze studia, budeme kontaktovat zákonné zástupce těch zájemců o studium, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů.