PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ 2023/2024


Pro velký zájem a vzhledem k naplněnosti kapacity školy v současné době již nové přihlášky zájemců o studium nepřijímáme. 

 


 

Soukromá ZUŠ Tutti music vyhlašuje pro školní rok 2023/2024 termíny talentových zkoušek pro přijímání nových žáků do hudebního a výtvarného oboru v Třinci a na svých pobočkách ve Vendryni, Písku, Mostech u Jablunkova a Bukovci. 

 

TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK

  • pro Hudební obor:
pobočka Mosty u Jablunkova - 5. června 2023
místo konání: Komunitní centrum (Stará škola) Mosty u Jablunkova č. 333
 
Třinec, pobočka Vendryně - 12. - 14. června 2023  
Místo konání: Hlavní budova školy - budova u školního hřiště, ZŠ Slezská 773
 
pobočka Písek, Bukovec - 15. června 2023 
Místo konání: ZŠ Písek
 
  • pro Výtvarný obor:
Třinec - 13. června 2023 
Místo konání: odloučené pracoviště Třinec, ul. Beskydská 1140
 
Talentová zkouška pro zájemce o studium na pobočce ve Vendryni bude probíhat v Třinci v hlavní budově školy a pro zájemce o studium na pobočce v Bukovci bude probíhat na pobočce na ZŠ v Písku.
 

 

Přihláška ke studiu:

 
Před přijímacím řízením prosím vyplňte elektronickou přihlášku s rezervací termínu a času talentové zkoušky. Přihlášku naleznete v oddíle „Dokumenty“.
 
- V elektronické přihlášce si rodič sám vybere a rezervuje termín a čas zkoušky. 

- Pokud se hlásíte na více oborů, nebo studijní zaměření vyplňte pro každý obor, nebo každé studijní zaměření přihlášku zvlášť. 

- Věnujte prosím pozornost správnosti údajů při vyplňování, údaje budou vloženy do školní matriky. Kontaktní údaje zákonného zástupce (telefon a e-mail) budou sloužit k další komunikaci mezi školou a zákonným zástupcem žáka. 

- Vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí žáka. On-line přihláška slouží pouze ke zjednodušení administrace. O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení - talentové zkoušky, také s ohledem na kapacitu školy. 


 
Přijímání žáků do naší školy se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.. Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, její oborovostí a naplněností jednotlivých tříd. Přijatí žáci studují podle platného Školního vzdělávacího plánu (ŠVP).

Informace o průběhu talentové zkoušky:

- Při přijímacím řízení do Hudebního oboru se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň (intonace) , zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek (hudební sluch), zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo (rytmus).

- Při přijímacím řízení do Výtvarného oboru budou děti samostatně kreslit tužkou, nebo pastelkami dle zadání, přiměřeně svému věku. Nemusí si nosit žádný výtvarný materiál. 

- Zákonný zástupce se se svým dítětem dostaví ke zkoušce dle rezervovaného termínu a na místě potvrdí platnost přihlášky svým podpisem.