JARNÍ KONCERT - ZUŠ Open


V pátek 27.5. 2022 se konal v našem koncertním sále SZUŠ Tutti music Jarní koncert, který na rozdíl od toho minulého v online verzi, mohl být již naživo i s publikem. Tento koncert se pořádal také v rámci 6. ročníku celorepublikového happeningu ZUŠ Open, přičemž jde o jakési zviditelnění systému ZUŠ jakožto moderního způsobu vzdělávání, práce a úspěchu škol na celostátní úrovni i v rámci regionů. Program byl bohatý a kromě fléten, zpěvu, kytar a keyboardu jsme zde mohli slyšet především umění hry na klavír, které vévodilo celé akci. Diváci přišli v hojném počtu a dle jejich pozitivních reakcí a ohlasů, si nelze myslet nic jiného, než že se jim koncert líbil a všichni byli spokojení, včetně vystupujících žáků a jejich pedagogů.