Koncert filmové hudby 2022


Ve čtvrtek 23.6.2022 naše SZUŠ Tutti Music v Třinci zrealizovala projekt KoFiHu. Jednalo se o Koncert filmové hudby, kdy byly   k slyšení známé pohádkové a filmové melodie. Vše dotvořila projekce k daným snímkům, která celé vystoupení zpestřila a obohatila. Jednotlivá hudební čísla byla prokládána dramatizací pohádky Alenka v říši divů, kterou si připravili žáci v předmětu Muzikál. Dva koncerty byly věnované v dopoledních hodinách žákům ZŠ a MŠ    a odpolední představení bylo pro rodiče  a další hosty SZUŠ. Veliké poděkování patří zejména paní učitelce Marcele Konvičkové za skvělý nápad a celou realizaci projektu,  a také panu učiteli Petru Turoňovi za propagační materiály a krásnou projekci. Spolu s panem učitelem Radkem Morcinkem navíc zvládli bezproblémový technický chod celé akce. Dík patří také všem učitelům, kteří na toto vystoupení připravili své žáky. Pro všechny zúčastněné to byl úžasný den, kdy bylo skvělé pozorovat vystupující žáky, které to moc bavilo a byli pyšní na to, že v něčem tak tvořivém, mohou vystupovat! Diváci, kteří se přišli podívat, se už těší na příští rok a všichni se shodují na tom, že to byla krásná tečka za letošním školním rokem!

záznam koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=dP6AqNJ1O0Y&ab_channel=SZUSTrinec