Koncert - Jazz Rock Session


31. října 2022

Koncert s názvem Jazz Rock Seassion se uskutečnil v pondělí 31.10.2022 ve spolupráci s Třineckým kinem Kosmos. Účinkujícím bylo poskytnuto perfektní zázemí a díky větším prostorám, mohl tuto akci navštívit i větší počet posluchačů. První polovina koncertu byla stejně jako minulý rok věnována jazzovým standartům a v té druhé byly k slyšení známé rockové písně, které byly atraktivní i pro širší publikum. Také letos byla kapela složena z pedagogů Soukromé ZUŠ Tutti Music Třinec a byla obohacena kytaristou Davidem Mitrengou, bývalým žákem pana učitele Denise Khabibullina a skvělým saxofonistou Zbygnievem Kaletou. Zapojil se také dětský sbor, který byl vytvořen z žáků navštěvující v hudebním oboru Muzikál, Umění interpretace a také z žáků pěveckého oddělení. V sále kina panovala po celou dobu  příjemná, uvolněná atmosféra a vzhledem k bohatému potlesku po každém provedeném čísle i jednotlivých instrumentálních sólech, bylo vidět, že diváci byli nadšeni.