Náš absolvent Štěpán Navrátík přijat na Janáčkovu konzervatoř


Děkujeme paní učitelce Aleksandře Morcinkové za vedení Štěpána během studia kytarového oboru na Soukromé ZUŠ Tutti music v Třinci. Velmi si vážíme jejího entuziastického přístupu i nasazení díky kterému se Štěpánovi podařilo úspěšně složit přijímací zkoušky na Janáčkovovou konzervatoř v Ostravě. Paní učitelka je nejen erudovanou odbornicí, ale dokázala rovněž partnerským přístupem nejen rozvinout lásku k hudbě, ale i přispět k rozvoji jeho osobnosti. Přejeme paní učitelce pevné zdraví, štěstí v osobním i profesním životě a spoustu skvělých žáků.

Paní učitelce děkují rodiče i vedení školy a Štěpánovi přejeme hodně úspěchů v dalším profesionálním uměleckém vzdělávání.

Záznam čtyř koncertních skladeb jeho hry na kytaru: https://youtu.be/6GZ6p7V0j64