Školné pro školní rok 2023/2024


HUDEBNÍ OBOR:

   
přípravná hudební výchova - PS/A 1.pololetí
2.pololetí
1 300 Kč
1 400 Kč
hra na nástroj ve skupině
kytara, žánrová kytara, ukulele, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard
pololetně 1 400 Kč
hra na nástroj individuálně
klavír, housle, dudy, cimbál, klasický zpěv, příčná flétna, individuální přípravná hudební výchova - PS/B
pololetně 1 500 Kč
hra na nástroj individuálně
kytara, žánrová kytara, basová kytara, ukulele, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard, bicí, individuální přípravná hudební výchova - PS/B
pololetně 1 700 Kč

Termín úhrady školného: 1. pololetí do 30.9.2023,  2. pololetí do 29.2.2024.

Předpis na školné bude rozesílán e-mailovou poštou, kde bude uvedeno: číslo účtu, výše školného, variabilní symbol = osobní číslo žáka  a termín splatnosti školného. (Prosíme o dodržení variabilního symbolu, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena).
Způsob úhrady: bankovním převodem, nebo vkladem na účet školy nebo v hotovosti – na kmenové škole Třinec - pouze v kanceláři školy.

SLEVA NA ŠKOLNÉM  ve výši 20%:
Bude poskytnuta na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Požádat je možno poštou nebo emailem na sekretariát školy na: szustrinec@seznam.cz
-    SOUROZENECKÁ - sourozencům (mladším, či později přihlášeným) 
-    2. NÁSTROJ - při studiu druhého nástroje nebo zpěvu