ROZVRH HODIN kolektivních předmětů pro školní rok 2023/2024


V letošním školním roce budou všechny kolektivní předměty vyučovány na hlavní budově školy Slezská 773 (budova u školního hřiště), kromě sborového zpěvu. 
Výuka kolektivních předmětů hudebního oboru (Hudební nauka, Umění muzikálu, kapely atd.) bude zahájena od pondělí 11. září 2023.
HUDEBNÍ NAUKY
PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA - PHV (PS/A) - vyučující: Mgr. Petra Lipowská
hlavní budova,  učebna č.5
Středa
PHV skupinka 1  13:55 – 14:40
PHV skupinka 2  14:45 – 15:30
 
HUDEBNÍ NAUKA -  Třinec- vyučující:  Mgr. Taťána Nogová
hlavní budova,  učebna č.5
Úterý
HN 1.roč. A    13:40-14:25
HN 2.roč. A    14:30-15:15
HN 3.roč. A    15:35-16:20
HN 4.roč. A    16:25-17:10
HN 5.roč. A    17:15-18:00
Čtvrtek
HN 1.roč. B    13:40-14:25
HN 2.roč. B    14:30-15:15
HN 4.roč. B    15:35-16:20
HN 3.roč. B    16:25-17:10
HN 5.roč. B    17:15-18:00
• Rozdělení žáků HN v Třinci do skupinek A a B v bude určené podle loňského školního roku.  Pedagogové hlavního předmětu budou své žáky posílat na určený den do nauky.  Případné změny budou řešit žáci individuálně s paní učitelkou Mgr. Taťánou Nogovou.
 
HUDEBNÍ NAUKA – Vendryně - vyučující: Mgr. Taťána Nogová
středa, třída 5.A
PHV             13:00 – 13:45
1.ročník        13:50 – 14:35
2., 3.ročník   14:40 – 15:25
4., 5.ročník   15:30 – 16:15

 

Kolektivní předměty pro 4. ročníky a výš:
UMĚNÍ MUZIKÁLU – vyučující: BcA. Marcela Konvičková
hlavní budova,  učebna č.1
čtvrtek 16:25 – 17:10
 
UMĚNÍ INTERPRETACE - Třinec – vyučující: Mgr. Taťána Nogová
hlavní budova,  učebna č.5
pondělí     16:25 – 17:10
 
UMĚNÍ INTERPRETACE - Vendryně – vyučující: Mgr. Taťána Nogová
Základní škola Vendryně, třída 5.A
středa       16:15 – 17:00
 
UMĚNÍ IMPROVIZACE – vyučující: Ing. Macura Filip
hlavní budova,  učebna č. 6
úterý        18:00 – 18:45
 
KAPELA - Umění souhry  – vyučující: Bc. Denis Khabibullin
hlavní budova,  učebna č.6
středa       17:30 – 18:15
čtvrtek      18:00 – 18:45
 
SBOROVÝ ZPĚV – vyučující: BcA. Morcinek Radek
odloučené pracoviště - Beskydská 1140, přízemí, boční vchod
čtvrtek      16:25 – 17:10