PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


Soukromá ZUŠ Tutti music vyhlašuje pro školní rok 2024/2025 termíny talentových zkoušek pro přijímání nových žáků do hudebního oboru v Třinci a na svých pobočkách ve Vendryni, Písku, Mostech u Jablunkova a Bukovci. 

 

TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK:

 
TŘINEC, pobočka  VENDRYNĚ - 3. – 5. června 2024
Místo konání:  Hlavní budova školy, u školního hřiště, Slezská 773, Třinec
                                                                                                   
MOSTY U JABLUNKOVA -  4. – 6. června 2024 
Místo konání: Komunitní centru Mosty u J č. 333, Mosty u Jablunkova
 
pobočka PÍSEK,  BUKOVEC - 6. června 2024
Místo konání: ZŠ Písek, Písek 184, na 4. třídě
 
Věnujte prosím pozornost správnosti údajů při vyplňování, údaje budou vloženy do školní matriky. Kontaktní údaje zákonného zástupce (telefon a e-mail) budou sloužit k další komunikaci mezi školou a zákonným zástupcem žáka. 
     
Online přihlášky ke studiu budou zpřístupněny na stránkách školy včetně rezervace termínu talentové zkoušky od 2.5.2024.

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO naší ZUŠ :

1)    Vyplňte elektronickou přihlášku

•    Elektronickou přihlášku najdete v oddíle „Dokumenty“ (Přihláška online)
•    Pro Hudební obor je součástí přihlášky rezervace termínu talentové zkoušky, včetně času.
•    Přihlášku není nutné tisknout ani posílat poštou.
•    Po vyplnění nám ji odešlete tlačítkem „Odeslat přihlášku“.
•    Po úspěšném odeslání přihlášky se objeví věta: Vaše přihláška byla v pořádku odeslána.
•    Vyplněním přihlášky neznamená přijetí žáka!

2)    Přijďte na talentové zkoušky

•    zájemci se dostaví k talentové zkoušce dle zvoleného termínu
•    v termínu talentových zkoušek přijďte do školy - dítě a alespoň jeden z jeho zákonných zástupců.
•    vaše přihláška bude vytištěná a nachystaná k podepsání zákonným zástupcem

Přijímání žáků do naší školy se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.. Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, její oborovostí a naplněností jednotlivých tříd.

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledku talentové zkoušky od nejvýše umístěných ve výsledkových seznamech až do vyčerpání volné kapacity v jednotlivých studijních zaměřeních vyučovaných v jednotlivých místech poskytovaného vzdělávání.

Uchazeči, kteří splnili kvalifikační předpoklady, ale nebudou z kapacitních důvodů přijati, budou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity školy mohou být následně vyzváni k dodatečnému přijetí.