Co nabízíme


Školní kapela - TUTTI MUSIC band

 

Na naší škole vyučujeme v těchto oborech:

 • hudební obor
  • přípravná hudební výchova
  • klavír
  • housle
  • slezské gajdy
  • cimbál
  • klasický zpěv
  • populární zpěv
  • kytara
  • zobcová flétna
  • příčná flétna
  • keyboard
  • bicí
 • výtvarný obor

Pro začátečníky může škola zapůjčit některé hudební nástroje za následující poplatky:

kytara, housle, dudy, keyboard, příčná flétna  - 100 Kč/měsíc
zobcová flétna - 50 Kč/ měsíc

Zde můžete nahlédnout do našeho školního vzdělávacího programu a školního řádu!

Pokud jste si z naší nabídky vybrali, stáhněte si přihlášku a vyplněnou nám ji doneste na sekretariát školy nebo ji vyplňte elektronicky. Vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do Soukromé základní umělecké školy TUTTI MUSIC Třinec. On-line přihláška slouží pouze ke zjednodušení administrace. O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení. V přijímacím řízení se zjišťují předpoklady ke vzdělávání, podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Nevychází-li vám časově výuka Hudební nauky (Nauky o hudbě), vyplně prosím žádost o její individuální výuku.