Jarní koncert


Na letošním „Jarním koncertě“ bylo tentokrát možné zcela vše. Agent 003 tančil Brazilský tanec, Kejklíři si notovali Serenádu a Malagueňu, španělští Amigos dělali Arabesky. Toto je jen malý výčet skladeb, které zazněly v podvečer 28. května 2015 v sále SZUŠ Tutti Music. Všichni žáci se zhostili své úlohy interpretů velice zdařile. Měli jsme možnost vyslechnout kvalitní výkony žáků, které potěšily všechny posluchače v sále. Koncertem provázela MgA Zuzana Tlolková. Její závěrečné slovo patřilo zejména účinkujícím a jejich pedagogům. Zmínila mnohdy nelehkou cestu žáků, která vede k pečlivému nastudování skladeb a poděkovala všem učitelům za jejich celoroční práci.