Koncert filmové hudby


V podvečer 4. června 2015 se sálem SZUŠ Tutti Music rozezněly tóny filmových melodií. Žáci klávesového a pěveckého oddělaní, pod vedením svých pedagogů, připravili pro své rodiče, prarodiče, sourozence a kamarády ojedinělý zážitek. "Vstávat a cvičit!" "A proč?" "Protože je ráno!". Těmito známými slovy Boba a Bobka ústy paní učitelky Sabiny Vackové a pana učitele Radka Morcinka začal koncert filmové hudby. Oba moderátoři, příhodně oblečeni v pyžamech, provázeli posluchače celým koncertem velmi zdařilými a vtipnými komentáři. Veselými obrázky pohádkových postaviček z dílny žáků výtvarného oddělení paní učitelky Jitky Turoňové a video projekcí, kterou zajistil pan učitel Petr Turoň, se podařilo v sále vykouzlit svět večerníčkových, animovaných a filmových příběhů. Posluchači se tak díky této audiovizuální podívané ocitli ve světě lásky, kamarádství, dobrodružství i dramatického napětí.