Hudební podvečer


Pátek 4. prosince 2015

Radost obdarovávat druhé, je radost, která se k Vám vrací... Těmito slovy zahájila v koncertním sále školy paní učitelka MgA. Zuzana Tlolková hudební podvečer.

Svými hudebními dárky udělali radost všem posluchačům žáci pěveckého, dechového, smyčcového a klavírního oddělení naší školy. Kromě skladeb Čajkovského, Berkoviče, Chopina, Fibicha a dalších, zazněla i vlastní tvorba v podání zpěvačky Patrycje Kotoské. Závěr koncertu se nesl zcela v duchu nadcházejících svátků. Účinkující klavíristé a jejich kamarádi se na chvíli proměnili v pěvecký sbor a komorní soubor a společně zahráli a zazpívali koledu "Poslouchejte křesťané". Pomocí dobré vůle, nadšení, ochoty a večerních zkoušek byl slavnostně předán i poslední hudební dárek.