Vystoupení na Vánočním večírku firmy Optimont


Sobota 12. prosince 2015

Na vánočním večírku firmy Optimont s.r.o. v hotelu Steelhouse účinkovali naši žáci s hezky připraveným programem.

Michaela Matušková spolu s Jindřichem Cieslarem z pěvecké  třídy pana učitele Radka Morcinka zazpívali píseň „O svátcích vánočních“. Poté  se skladbou Jiřího Šlitra „Purpura“ vystoupila flétnistka Alena Harmatová ze třídy paní učitelky Věry Frydryškové. Po flétně zahrál na kytaru virtuozní skladbu Štěpána Raka „Rumunská hora“ Jaroslav Ciencala. Po něm se představila se svými vlastními písněmi „V klatce“ a „Vánoční“ zpěvačka Patrycja Kotoská ze třídy slečny učitelky Sabiny Vackové. Na závěr zazpívali opět naši nejmladší účinkující Michaela a Jindřich známou vánoční píseň Tichou noc společně s publikem.

Vystoupení našich žáků mělo veliký ohlas. Účinkující  obdrželi pěkné dárky a naše škola dostala od firmy Optimont s.r.o., pana Vladimíra Dzika hodnotný dar na podporu začínajících umělců. Děkujeme jménem naší školy i našich žáků.