Informace

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


Talentové zkoušky pro zájemce o studium pro příští školní rok 2024/2025 byly ukončeny a je uzavřen příjem nových přihlášek. 

 

Soukromá ZUŠ Tutti music vyhlašuje pro školní rok 2024/2025 termíny talentových zkoušek pro přijímání nových žáků do hudebního oboru v Třinci a na svých pobočkách ve Vendryni, Písku, Mostech u Jablunkova a Bukovci. 

TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK:

 
TŘINEC, pobočka  VENDRYNĚ - 3. – 5. června 2024
Místo konání:  Hlavní budova školy, u školního hřiště, Slezská 773, Třinec
                                                                                                   
MOSTY U JABLUNKOVA -  4. – 6. června 2024 
Místo konání: Komunitní centru Mosty u J č. 333, Mosty u Jablunkova
 
pobočka PÍSEK,  BUKOVEC - 6. června 2024
Místo konání: ZŠ Písek, Písek 184, na 4. třídě
 
Věnujte prosím pozornost správnosti údajů při vyplňování, údaje budou vloženy do školní matriky. Kontaktní údaje zákonného zástupce (telefon a e-mail) budou sloužit k další komunikaci mezi školou a zákonným zástupcem žáka. 
     
Online přihlášky ke studiu budou zpřístupněny na stránkách školy včetně rezervace termínu talentové zkoušky od 2.5.2024.

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO naší ZUŠ :

1)    Vyplňte elektronickou přihlášku

•    Elektronickou přihlášku najdete v oddíle „Dokumenty“ (Přihláška online)
•    Pro Hudební obor je součástí přihlášky rezervace termínu talentové zkoušky, včetně času.
•    Přihlášku není nutné tisknout ani posílat poštou.
•    Po vyplnění nám ji odešlete tlačítkem „Odeslat přihlášku“.
•    Po úspěšném odeslání přihlášky se objeví věta: Vaše přihláška byla v pořádku odeslána.
•    Vyplněním přihlášky neznamená přijetí žáka!

2)    Přijďte na talentové zkoušky

•    zájemci se dostaví k talentové zkoušce dle zvoleného termínu
•    v termínu talentových zkoušek přijďte do školy - dítě a alespoň jeden z jeho zákonných zástupců.
•    vaše přihláška bude vytištěná a nachystaná k podepsání zákonným zástupcem

Přijímání žáků do naší školy se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.. Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, její oborovostí a naplněností jednotlivých tříd.

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledku talentové zkoušky od nejvýše umístěných ve výsledkových seznamech až do vyčerpání volné kapacity v jednotlivých studijních zaměřeních vyučovaných v jednotlivých místech poskytovaného vzdělávání.

Uchazeči, kteří splnili kvalifikační předpoklady, ale nebudou z kapacitních důvodů přijati, budou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity školy mohou být následně vyzváni k dodatečnému přijetí.

ROZVRH HODIN kolektivních předmětů pro školní rok 2023/2024


V letošním školním roce budou všechny kolektivní předměty vyučovány na hlavní budově školy Slezská 773 (budova u školního hřiště), kromě sborového zpěvu. 
Výuka kolektivních předmětů hudebního oboru (Hudební nauka, Umění muzikálu, kapely atd.) bude zahájena od pondělí 11. září 2023.
HUDEBNÍ NAUKY
PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA - PHV (PS/A) - vyučující: Mgr. Petra Lipowská
hlavní budova,  učebna č.5
Středa
PHV skupinka 1  13:55 – 14:40
PHV skupinka 2  14:45 – 15:30
 
HUDEBNÍ NAUKA -  Třinec- vyučující:  Mgr. Taťána Nogová
hlavní budova,  učebna č.5
Úterý
HN 1.roč. A    13:40-14:25
HN 2.roč. A    14:30-15:15
HN 3.roč. A    15:35-16:20
HN 4.roč. A    16:25-17:10
HN 5.roč. A    17:15-18:00
Čtvrtek
HN 1.roč. B    13:40-14:25
HN 2.roč. B    14:30-15:15
HN 4.roč. B    15:35-16:20
HN 3.roč. B    16:25-17:10
HN 5.roč. B    17:15-18:00
• Rozdělení žáků HN v Třinci do skupinek A a B v bude určené podle loňského školního roku.  Pedagogové hlavního předmětu budou své žáky posílat na určený den do nauky.  Případné změny budou řešit žáci individuálně s paní učitelkou Mgr. Taťánou Nogovou.
 
HUDEBNÍ NAUKA – Vendryně - vyučující: Mgr. Taťána Nogová
středa, třída 5.A
PHV             13:00 – 13:45
1.ročník        13:50 – 14:35
2., 3.ročník   14:40 – 15:25
4., 5.ročník   15:30 – 16:15

 

Kolektivní předměty pro 4. ročníky a výš:
UMĚNÍ MUZIKÁLU – vyučující: BcA. Marcela Konvičková
hlavní budova,  učebna č.1
čtvrtek 16:25 – 17:10
 
UMĚNÍ INTERPRETACE - Třinec – vyučující: Mgr. Taťána Nogová
hlavní budova,  učebna č.5
pondělí     16:25 – 17:10
 
UMĚNÍ INTERPRETACE - Vendryně – vyučující: Mgr. Taťána Nogová
Základní škola Vendryně, třída 5.A
středa       16:15 – 17:00
 
UMĚNÍ IMPROVIZACE – vyučující: Ing. Macura Filip
hlavní budova,  učebna č. 6
úterý        18:00 – 18:45
 
KAPELA - Umění souhry  – vyučující: Bc. Denis Khabibullin
hlavní budova,  učebna č.6
středa       17:30 – 18:15
čtvrtek      18:00 – 18:45
 
SBOROVÝ ZPĚV – vyučující: BcA. Morcinek Radek
odloučené pracoviště - Beskydská 1140, přízemí, boční vchod
čtvrtek      16:25 – 17:10

Zahájení výuky - školní rok 2023/2024


Výuka na Soukromé základní umělecké škole Tutti music začíná v pondělí 4. září 2023.

Výuka kolektivních předmětů hudebního oboru (Hudební nauka, Umění muzikálu, kapely atd.) bude zahájena od pondělí 11. září 2023.

Jednotliví pedagogové budou kontaktovat své žáky s informacemi o datu zahájení, kdy bude probíhat domluva rozvrhu hodin a poskytnuty informace ke studiu. Noví žáci obdrželi přiřazení k pedagogovi emailem.

ZAHÁJENÍ pro žáky zařazené do PŘÍPRAVNÉHO STUDIA/A - INFORMAČNÍ SCHŮZKA s rodiči
  • Třinec           středa      6.9.2023     v 15:30     hlavní budova školy (budova u školního hřiště) na učebně č. 5, levý vchod
  • Vendryně        středa      6.9.2023    v 16:00      na naší pobočce na ZŠ Vendryni. Sraz je ve vestibulu u vchodu, výuka bude probíhat na třídě 5.A

pro ostatní žáky: 

HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY – SLEZSKÁ 773, budova u školního hřiště
 
Pedagog:  den zahájení: od: učebna:
MgA. TUROŇ Eduard       čtvrtek 7.9.2023 16:30   ředitelna  
Mgr. LABAJOVÁ Radka         úterý 5.9.2023       15:00    č. 2b
Bc. KHABIBULLIN Denis       středa 6.9.2023        15:00    č.6
MgA. KLODOVÁ Ellen           úterý 5.9.2023       13:00    č.3
MgA. KONVIČKOVÁ Marcela  úterý 5.9.2023        13:00      č.1
MEŠŠO Jozef, DiS.              pátek 8.9.2023         16:00      č. 2a
MORCINKOVÁ Aleksandra   pondělí 4.9.2023        16:00     č. 2b
Mgr.  NOGOVÁ Taťána úterý 5.9.2023  13:00 č.5
PAK Josef DiS.   pondělí 4.9.2023 13:00  č. 2a
PILCH Pavel DiS.  pondělí 4.9.2023  14:00  č.6
POMYKACZ Česlav DiS. středa 6.9.2023 13:00  č.3
Mgr.  PUSTOWKOVÁ Elena  čtvrtek 7.9.2023  13:00 č. 4
Bc. SAMIEC Tomáš  čtvrtek 7.9.2023   15:00 č. 2a
STRUMIENSKÝ Ivo  středa 6.9.2023 15:30  konc. sál
TLOLKOVÁ Dagmar  úterý 5.9.2023  15:00  č. 4
BcA. ŽURKOVÁ Vanda  úterý 5.9.2023  13:00-14:20  č. 4
ZOŇOVÁ Dana  pondělí 4.9.2023  14:00 č. 5
OBCHODNÍ AKADEMIE, ul.  BESKYDSKÁ 1140 –  uč. OA 1 (zadní vchod, od kadeřnice, přízemí)
 
BcA. MORCINEK Radek  úterý 5.9.2023 13:00-16:00  
Bc. VACKOVÁ  Sabina  pondělí 4.9.2023  13:00-15:00  
KROCZKOVÁ Markéta DiS. středa 6.9.2023  13:00-15:00  
OBCHODNÍ AKADEMIE, ul. BESKYDSKÁ 1140 –  uč. OA 2  (vchod do OA , 2. patro)
 
TUROŇ  Petr  pondělí 4.9.2023  13:00  
Mgr. LIPOWSKÁ Petra  středa 6.9.2023  14:30  
       
pobočka VENDRYNĚ  (ZŚ Vendryně)
 
Mgr. LABAJOVÁ Radka středa 6.9.2023  14:00  5.A
Ing. MACURA Filip, DiS.  úterý 5.9.2023  14:00  5.B
Mgr.  NOGOVÁ Taťána DiS.  středa 6.9.2023  15:00  5.A
PAK Jozef DiS.  pondělí 4.9.2023  15:30  Chodba u vchodu do školy
Bc. SAMIEC Tomáš čtvrtek 7.9.2023   14:00 Polská ZŠ
STRUMIENSKÝ Ivo   pondělí 4.9.2023 15:00 Chodba u vchodu do školy
TUROŇ Petr  středa 6.9.2023  13:00 Polská ZŠ
Mgr. ZIETKOVÁ  Aneta DiS.  středa 6.9.2023  15:10  3.A 
pobočka PÍSEK  (ZŚ Písek)
 
Bc. BARTULCOVÁ  Ellen  čtvrtek 7.9.2023  14:30  
Mgr. LABAJOVÁ Radka  čtvrtek 7.9.2023  14:30  
STRUMIENSKÝ Ivo  čtvrtek 7.9.2023  15:00  
ZOŇOVÁ Dana  středa 6.9.2023  13:00  
ZOGATA JIŘÍ  pondělí 4.9.2023 12:45  
pobočka BUKOVEC (ZŚ Bukovec)
 
ZOGATA Jiří  pondělí 4.9.2023  12:00  
pobočka MOSTY U JABLUNKOVA  (Komunitní centrum Mosty u J.)
 
ZOGATA Jiří  úterý 5.9.2023  13:00  
ZOŇOVÁ Dana  úterý 5.9.2023  13:00  

 

Školné pro školní rok 2023/2024


HUDEBNÍ OBOR:

   
přípravná hudební výchova - PS/A 1.pololetí
2.pololetí
1 300 Kč
1 400 Kč
hra na nástroj ve skupině
kytara, žánrová kytara, ukulele, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard
pololetně 1 400 Kč
hra na nástroj individuálně
klavír, housle, dudy, cimbál, klasický zpěv, příčná flétna, individuální přípravná hudební výchova - PS/B
pololetně 1 500 Kč
hra na nástroj individuálně
kytara, žánrová kytara, basová kytara, ukulele, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard, bicí, individuální přípravná hudební výchova - PS/B
pololetně 1 700 Kč

Termín úhrady školného: 1. pololetí do 30.9.2023,  2. pololetí do 29.2.2024.

Předpis na školné bude rozesílán e-mailovou poštou, kde bude uvedeno: číslo účtu, výše školného, variabilní symbol = osobní číslo žáka  a termín splatnosti školného. (Prosíme o dodržení variabilního symbolu, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena).
Způsob úhrady: bankovním převodem, nebo vkladem na účet školy nebo v hotovosti – na kmenové škole Třinec - pouze v kanceláři školy.

SLEVA NA ŠKOLNÉM  ve výši 20%:
Bude poskytnuta na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Požádat je možno poštou nebo emailem na sekretariát školy na: szustrinec@seznam.cz
-    SOUROZENECKÁ - sourozencům (mladším, či později přihlášeným) 
-    2. NÁSTROJ - při studiu druhého nástroje nebo zpěvu

Zrušení výtvarného oboru pro školní rok 2023/2024


Rozhodnutí ředitele školy o zrušení Výtvarného oboru pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

s lítostí vám oznamujeme zrušení výuky Výtvarného oboru – keramika a výtvarná tvorba na naší škole ve školním roce 2023/2024 od 1.9.2023, z důvodu výpovědi prostor odloučeného pracoviště na základě rozhodnutí o rozšíření Třinecké obchodní akademie informačních technologií a veřejné správy s.r.o. v budově Beskydská 1140 Třinec.

      Toto rozhodnutí bylo nečekané a pro nás nemilé překvapení. Chceme vás ujistit, že jsme vynaložili veškeré úsilí a prostředky, abychom zabránili tomuto nepříjemnému vývoji událostí, avšak bohužel jsme se dostali do situace, kdy jsme nuceni přistoupit k tomuto rozhodnutí.

    Na základě výpovědi z prostor obchodní akademie musíme provést rozsáhlé úpravy rozvrhu v našich současných prostorách. Vyučování VO v náhradních prostorách ve třídě dílen na ZŠ Slezská, nakonec nebylo povoleno. Bohužel, nebudeme schopni provozovat výuku VO v naší současné budově v klubovně u hřiště ZŠ Slezská 773.

Rádi bychom vás ujistili, že jsme v kontaktu s Magistrátem města Třince a aktivně spolupracujeme na hledání vhodné náhradní budovy, kde bychom mohli pokračovat ve výuce co nejdříve. Věříme, že nám magistrát poskytne podporu a pomoc při hledání řešení této situace.

Budeme vás  informovat o vývoji situace a dalších krocích, které podnikneme s cílem minimalizovat přerušení vzdělávání vašich dětí. Vaše spolupráce a porozumění jsou v této obtížné situaci neocenitelné. Věříme, že společnými silami překonáme tuto překážku a zajistíme kontinuitu vzdělávání pro naše žáky.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni poskytnout vám informace a odpovědi na vaše otázky.

Děkujeme vám za vaši trpělivost a pochopení v této náročné situaci.

S pozdravem

MgA. Turoň Eduard, ředitel školy

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ 2023/2024


Pro velký zájem a vzhledem k naplněnosti kapacity školy v současné době již nové přihlášky zájemců o studium nepřijímáme. 

 


 

Soukromá ZUŠ Tutti music vyhlašuje pro školní rok 2023/2024 termíny talentových zkoušek pro přijímání nových žáků do hudebního a výtvarného oboru v Třinci a na svých pobočkách ve Vendryni, Písku, Mostech u Jablunkova a Bukovci. 

 

TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK

  • pro Hudební obor:
pobočka Mosty u Jablunkova - 5. června 2023
místo konání: Komunitní centrum (Stará škola) Mosty u Jablunkova č. 333
 
Třinec, pobočka Vendryně - 12. - 14. června 2023  
Místo konání: Hlavní budova školy - budova u školního hřiště, ZŠ Slezská 773
 
pobočka Písek, Bukovec - 15. června 2023 
Místo konání: ZŠ Písek
 
  • pro Výtvarný obor:
Třinec - 13. června 2023 
Místo konání: odloučené pracoviště Třinec, ul. Beskydská 1140
 
Talentová zkouška pro zájemce o studium na pobočce ve Vendryni bude probíhat v Třinci v hlavní budově školy a pro zájemce o studium na pobočce v Bukovci bude probíhat na pobočce na ZŠ v Písku.
 

 

Přihláška ke studiu:

 
Před přijímacím řízením prosím vyplňte elektronickou přihlášku s rezervací termínu a času talentové zkoušky. Přihlášku naleznete v oddíle „Dokumenty“.
 
- V elektronické přihlášce si rodič sám vybere a rezervuje termín a čas zkoušky. 

- Pokud se hlásíte na více oborů, nebo studijní zaměření vyplňte pro každý obor, nebo každé studijní zaměření přihlášku zvlášť. 

- Věnujte prosím pozornost správnosti údajů při vyplňování, údaje budou vloženy do školní matriky. Kontaktní údaje zákonného zástupce (telefon a e-mail) budou sloužit k další komunikaci mezi školou a zákonným zástupcem žáka. 

- Vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí žáka. On-line přihláška slouží pouze ke zjednodušení administrace. O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení - talentové zkoušky, také s ohledem na kapacitu školy. 


 
Přijímání žáků do naší školy se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.. Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, její oborovostí a naplněností jednotlivých tříd. Přijatí žáci studují podle platného Školního vzdělávacího plánu (ŠVP).

Informace o průběhu talentové zkoušky:

- Při přijímacím řízení do Hudebního oboru se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň (intonace) , zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek (hudební sluch), zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo (rytmus).

- Při přijímacím řízení do Výtvarného oboru budou děti samostatně kreslit tužkou, nebo pastelkami dle zadání, přiměřeně svému věku. Nemusí si nosit žádný výtvarný materiál. 

- Zákonný zástupce se se svým dítětem dostaví ke zkoušce dle rezervovaného termínu a na místě potvrdí platnost přihlášky svým podpisem.

 

 

ŠKOLNÉ pro školní rok 2022/2023


 

HUDEBNÍ OBOR: 
 
přípravná hudební výchova - PS/A 
1.pololetí 
2. pololetí
1 200 Kč
1 300 Kč 
hra na nástroj ve skupině
kytara, žánrová kytara, ukulele, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard
pololetně 
1 300 Kč
hra na nástroj individuálně
klavír, housle, dudy, cimbál, klasický zpěv, příčná flétna, individuální přípravná hudební výchova - PS/B 
pololetně
1 400 Kč
hra na nástroj individuálně
kytara, žánrová kytara, basová kytara, ukulele, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard, bicí, individuální přípravná hudební výchova - PS/B 
pololetně
1 600 Kč
VÝTVARNÝ OBOR:    
 
Přípravná výtvarná výchova - PVV,  Keramika a výtvarná tvorba
pololetně 
1 100 Kč

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín úhrady školného: 1. pololetí do 30.9.2022,  2. pololetí do 28.2.2022.

Předpis na školné bude rozesílán e-mailovou poštou, kde bude uvedeno: číslo účtu, výše školného, variabilní symbol = osobní číslo žáka  a termín splatnosti školného. (Prosíme o dodržení variabilního symbolu, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena).
Způsob úhrady: bankovním převodem, nebo vkladem na účet školy nebo v hotovosti – na kmenové škole Třinec - pouze v kanceláři školy.

SLEVA NA ŠKOLNÉM  ve výši 20%:
Bude poskytnuta na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Požádat je možno poštou nebo emailem na sekretariát školy na: szustrinec@seznam.cz
-    SOUROZENECKÁ - sourozencům (mladším, či později přihlášeným) v jednom oboru
-    2. NÁSTROJ - při studiu druhého nástroje nebo zpěvu
 

 

Syndikovat obsah