Informace

-


 

 

Rozvrh hodin kolektivních předmětů pro školní rok 2019/2020


Nauka o hudbě (1. - 5. ročník) - TŘINEC
odloučené pracoviště SZUŠ - Beskydská 1140 (na Obchodní akademii)

 
Úterý, učebna č. 1 (2.patro) Vyučující:Bc. Sabina Vacková
1. ročník - A   13:40 – 14:25
2. ročník - A   14:30 – 15:15
3. ročník - A   15:30 – 16:15
4. ročník - A   16:20 – 17:05
5. ročník - A   17:10 – 17:55

Čtvrtek, učebna č. 1 (2.patro) Vyučující: Bc. Sabina Vacková
1. ročník - B   13:40 – 14:25
2. ročník - B   14:30 – 15:15
4. ročník - B   15:30 – 16:15
3. ročník - B   16:20 – 17:05
5. ročník - B   17:10 – 17:55
 

 

Přípravná hudební výchova (PS/A) - TŘINEC

hlavní budova SZUŠ - Slezská 773 (budova u školního hřiště ZŠ Slezská)

Úterý, učebna č. 5 (levý vchod) Vyučující: Mgr. Labajová Radka
PS/A - sk.C   14:30 – 15:15
 
odloučené pracoviště SZUŠ - Beskydská 1140 (na Obchodní akademii)
Středa, učebna č. 1 (2.patro)  Vyučující: Mgr. Petra Lipowská
PS/A - sk.A  - 14:00 – 14:45
PS/A - sk.B  - 14:50 – 15:35
 

 

Nauka o hudbě (1. - 5. ročník) a Přípravná hudební výchova (PS/A) - VENDRYNĚ

Základní škola Vendryně

Středa, učebna 5.A,  Vyučující:Bc. Sabina Vacková
PS/A -                13:15 – 14:00
1. + 2. ročník -   14:00 – 14:45
3. + 4.  ročník -  14:50 – 15:35
5. ročník -          16:30 – 17:15

 

Umění interpretace (4. - 7. ročník I.stupně a 1.-4. ročník II.stupně) - VENDRYNĚ

Základní škola Vendryně
Středa, učebna 5.A, Vyučující:Bc. Sabina Vacková
4.roč. a výš + II.st. - 15:40 – 16:25

 


 

Umění muzikálu a Muzikálová praxe,

odloučené pracoviště SZUŠ - Beskydská 1140 (na Obchodní akademii)

Čtvrtek, učebna č. 3 (2.patro) Vyučující: Marcela Konvičková Dis.

4. ročníky a výš + II.st. - Skupina  1 -  16:20 – 17:05
                                     - Skupina  2 -  17:05 – 17:55
 

 

Skupinový zpěv

odloučené pracoviště SZUŠ - Beskydská 1140 (na Obchodní akademii)

Středa, učebna č. 1 (2.patro) Vyučující: BcA. Radek Morcinek
4. ročníky a výš - 17:30 – 18:15


 

Kapely

hlavní budova SZUŠ - Slezská 773 (u školního hřiště)

 
úterý, učebna č. 6  Vyučující: Filip Macura Dis.
4. ročníky a výš + II.st.- 17:00 – 18:30

čtvrtek, učebna č. 6  Vyučující: Bc. Denis Khabibullin
4. ročníky a výš + II.st. - 16:20 – 17:05

Školné pro školní rok 2019/2020


 

HUDEBNÍ OBOR:

přípravná hudební výchova - PS/A
1. pololetí
2. pololetí  
1 100 Kč
1 200 Kč                   
hra na nástroj ve skupině: kytara, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard
pololetně                
1 200 Kč                                     
hra na nástroj individuálně: klavír, housle, dudy, cimbál, klasický zpěv, violoncello, příčná flétna, individuální přípravná hudební výchova - PS/B
pololetně           
1 300 Kč                                    
hra na nástroj individuálně: kytara, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard, bicí, individuální přípravná hudební výchova - PS/B
pololetně                   
1 500 Kč                                                  
VÝTVARNÝ OBOR:
Přípravná výtvarná výchova - PVV,  Keramika a výtvarná tvorba  
pololetně 1 000 Kč              
 

SLEVA NA ŠKOLNÉM  ve výši 20%

-    SOUROZENECKÁ - sourozencům (mladším, či později přihlášeným) v jednom oboru
-    2. NÁSTROJ - při studiu druhého nástroje nebo zpěvu
Bude poskytnuta na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Požádat je možno poštou nebo emailem na sekretariát školy na: szustrinec@seznam.cz

Předpis na školné bude rozesílán e-mailovou poštou, kde bude uvedeno: číslo účtu, výše školného, variabilní symbol = osobní číslo žáka  a termín splatnosti školného. (Prosíme o dodržení variabilního symbolu, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena).

Způsob úhrady: bankovním převodem, nebo vkladem na účet školy nebo v hotovosti – na kmenové škole Třinec - pouze v kanceláři školy.

Termín úhrady: 1. pololetí do 15.10.2019,  2. pololetí do 15.3.2020.

Přijímání nových žáků pro školní rok 2019/2020


Vzhledem k naplnění kapacity školy nepřijímáme další žáky pro školní rok 2019/2020 .

Pokud máte zájem o studium na naší škole, můžete si podat přihlášku. Škola bude evidovat přihlášky nových zájemců. V případě uvolnění místa, ukončením docházky jiného žáka, budeme zájemce o studium informovat o volných místech. Žáci pak budou přijati na základě vykonání dodatečné talentové zkoušky.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018


K nahlédnutí níže nabízíme výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018.

-


-


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017


K nahlédnutí níže nabízíme výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017.

Úřední hodiny sekretariát - POKLADNA


pondělí
8:30 - 11:30      12:30 - 16:00
úterý
8:30 - 11:30      12:30 - 14:30
středa
8:30 - 11:30      12:30 - 17:30
čtvrtek
8:30 - 11:30      12:30 - 14:30
pátek
8:30 - 11.30      12:30 - 14:30
Syndikovat obsah