Informace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018


K nahlédnutí níže nabízíme výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018.

2018/2019 - vyučovací dny pedagogů


Třinec, Hlavní budova SZUŠ, ul. Slezská 773 (klubovna 6.ZŠ) 

HUDEBNÍ OBOR  
den: 
učebna:
FRYDRYŠKOVÁ Věra 
čtvrtek, pátek
č. 2b
BC. KHABIBULLIN Denis
středa, čtvrtek
č. 6
Mgr. LABAJOVÁ Radka
pondělí, úterý, středa
č. 5
MEŠŠO Jozef, Dis.  pondlěí, středa, pátek č. 1
MORCINKOVÁ Aleksandra pondělí, úterý č. 2a
Mgr. OLŠAROVÁ Pavla čtvrtek, pátek č.3
PILCH  Pavel  pondělí č. 6
STRUMIENSKÝ Ivo  úterý, středa č. 2b
TLOLKA Gerhard pondělí, středa, čtvrtek č.3
TLOLKOVÁ Dagmar  středa, čtvrtek, pátek č.4, 5
MgA. TUROŇ Eduard  čtvrtek  č.6
MgA. VALENTOVÁ Zuzana  čtvrtek, pátek č.4
MgA. VONDRÁČKOVÁ Daniela  úterý   č.4
Bc. SAMIEC Tomáš  úterý  č.1

 

Odloučené pracoviště SZUŠ, ul. Beskydská 1140 (Obchodní akademie, 2.patro)  

HUDEBNÍ OBOR  den:     učebna:
KALETA Marek pondělí č. 3
KONVIČKOVÁ Marcela, Dis. úterý, středa, čtvrtek č. 3
Mgr. LIPOWSKÁ Petra   středa č. 1
BcA. MORCINEK Radek  pondělí, čtvrtek, pátek č. 4
TUROŇ Petr  pondělí, úterý, čtvrtek č. 2
Bc. VACKOVÁ Sabina  úterý, středa, čtvrtek č. 1 a 4
 
VÝTVARNÝ OBOR den: učebna:
TUROŇOVÁ Jitka  úterý, středa č. 5


VENDRYNĚ, ZŠ Vendryně

učitel: den:  
DUDA Pavel pondělí, středa  
Mgr. LABAJOVÁ Radka  pondělí, úterý  
MACURA Filip úterý  
MOLIN Petr  pátek  
TUROŇ Petr  středa  
Bc. VACKOVÁ Sabina  středa  
KALETA Marek čtrtek  

 

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


Vážení rodiče
Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. přijímá pro školní rok 2018/2019 nové žáky do HUDEBNÍHO a VÝTVARNÉHO OBORU v Třinci. 

Přijímání žáků do naší školy se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb..

Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, její oborovostí a naplněností jednotlivých tříd. Kapacita našich poboček v Mostech u Jablunkova, Bukovce, Písku a Vendryni je již naplněna, zde nové žáky již nepřijímáme.

Přijatí žáci studují podle platného Školního vzdělávacího plánu (ŠVP) .

Bližší informace a pokyny ke studiu jsou v sekci "Co nabízíme".

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017


K nahlédnutí níže nabízíme výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017.

Úřední hodiny sekretariát - POKLADNA


pondělí
8:30 - 11:30      12:30 - 16:00
úterý
8:30 - 11:30      12:30 - 14:30
středa
8:30 - 11:30      12:30 - 17:30
čtvrtek
8:30 - 11:30      12:30 - 14:30
pátek
8:30 - 11.30      12:30 - 14:30

Rozvrh hodin kolektivních předmětů 2018/2019


Nauka o hudbě a Přípravná hudební výchova - TŘINEC

odloučené pracoviště SZUŠ - Beskydská 1140 (na Obchodní akademii)

Úterý, učebna č. 1 (2.patro) Vyučující:Bc. Sabina Vacková 
1. ročník - A   13:40 – 14:25
2. ročník - A 14:30 – 15:15
3. ročník - A 15:30 – 16:15
4. ročník - A 16:20 – 17:05
5. ročník - A 17:10 – 17:55
   
Středa, učebna č. 1 (2.patro)  Vyučující:Mgr. Petra Lipowská
PS/A (Přípravné studium)  15:05 – 15:50
   
Čtvrtek, učebna č. 1 (2.patro) Vyučující: Bc. Sabina Vacková 
1. ročník - B   13:40 – 14:25
2. ročník - B 14:30 – 15:15
3. ročník - B 15:30 – 16:15
4. ročník - B 16:20 – 17:05
5. ročník - B 17:10 – 17:55
Rozdělení žáků do skupinek A, B naleznete na nástěnkách školy, nebo u učitelů žáků. 


Umění muzikálu a Muzikálová praxe - TŘINEC

Čtvrtek, učebna č. 3 (2.patro)         Vyučující: Marcela Konvičková Dis.
4. a vyšší ročníky 17:05 - 17:50


Nauka o hudbě - VENDRYNĚ

odloučené pracoviště SZUŠ na ZŠ Vendryně, Vendryně 236

Úterý, třída na PZŠ Vend.
Vyučující: Filip Macura Dis.
2. ročník 13:45 - 14:30
3.ročník 14:35 - 15:20
Středa, třída 5.A Vyučující:Bc. Sabina Vacková
1. ročník 13:05 - 13:50
4. ročník 13:50 - 14:35
5. ročník 14:35 - 15:20

 

Školné ve školním roce 2018/2019


HUDEBNÍ OBOR:
přípravná hudební výchova - PS/A
1. pololetí 
2. pololetí 
1 100 Kč
1 200 Kč
hra na nástroj ve skupině:
kytara, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard
pololetně 
 1 200 Kč
hra na nástroj individuálně:
klavír, housle, dudy, cimbál, klasický zpěv, violoncello,příčná flétna,
individuální přípravná hudební výchova - PS/B 
pololetně 
 1 300 Kč
hra na nástroj individuálně:
kytara, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard, bicí,
individuální přípravná hudební výchova - PS/B 
pololetně 
 1 500 Kč


VÝTVARNÝ OBOR:

přípravná výtvarná výchova - PVV,   Keramika a výtvarná tvorba   
pololetně 
 1 000 Kč
 
SLEVA NA ŠKOLNÉM  ve výši 20% 
-    SOUROZENECKÁ - sourozencům (mladším, či později přihlášeným) v jednom oboru
-    2. NÁSTROJ - při studiu druhého nástroje nebo zpěvu
Bude poskytnuta na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Požádat je možno poštou nebo emailem na sekretariát školy na: szustrinec@seznam.cz

Předpis na školné bude rozesílán e-mailovou poštou, kde bude uvedeno: číslo účtu, výše školného, variabilní symbol = osobní číslo žáka  a termín splatnosti školného. (Prosíme o dodržení variabilního symbolu, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena).

Způsob úhrady: bankovním převodem, nebo vkladem na účet školy nebo v hotovosti – na kmenové škole Třinec - pouze v kanceláři školy.

Termín úhrady: 1. pololetí do 15.10.2018,  2. pololetí do 15.3.2019.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016


K nahlédnutí níže nabízíme výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015


K nahlédnutí níže nabízíme výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015.

Syndikovat obsah