Informace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015


K nahlédnutí níže nabízíme výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015.

Nejčastěji kladené otázky


1)  Je nutná docházka do předmětu Nauka o hudbě (dříve Hudební  nauka)? Ano

Žáci navštěvují při vzdělávacím procesu hru na nástroj a k tomu i výuku teoretickou – Nauku o hudbě. Jsou to dva povinné předměty od sebe neoddělitelné. Škola tím zodpovídá za vzdělávání svých žáků komplexně, ne pouze jednostranně. 

2)  Je možné uvolnit žáka z vyučování dříve než skončí 45 minutová vyučovací lekce? Ne

Jde o ty děti, které navštěvují vyučování ve skupince dvou žáků. Vyučovací lekce má trvání 45 minut, kratší lekce školní směrnice nepřipouštějí. Oba žáci jsou přítomni v celé této lekci se střídavým zapojováním do vyučovacího procesu, kdy se učí soustředit na výklad a výkon svůj i spolužáka.

3)  Musí se omlouvat nepřítomnost? Ano

Je důležité každou nepřítomnost ve výuce rodiči omluvit a to v obou předmětech, v nástroji i v nauce. K tomu slouží omluvný list na konci žákovské knížky. Omluvené i neomluvené absence se uvádí na vysvědčení, tak jak je tomu na vysvědčení ze základní nebo střední školy.

4)  Nahrazují se hodiny v případě nepřítomnosti žáka ve výuce? Ne

Žákům nelze nahrazovat nepřítomnost v hodině z důvodu školního výletu, jiné aktivity, z rodinných důvodů, krátkodobé nemoci, nebo státních svátků apod. Výuka se nedá přesouvat na jiný čas, jedině v případě, že je překážka na straně učitele. Pouze u dlouhodobé nemoci, nebo pobytu dítěte v lázních lze požádat o adekvátní úpravu školného. Žádost je nutno doložit potvrzením od lékaře. Všem učitelům naší školy záleží  na tom, aby Vaše dítě bylo vzděláno v nejvyšší možné kvalitě. Proto se těší i na spolupráci s Vámi.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014


K nahlédnutí níže nabízíme výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013.


K nahlédnutí níže nabízíme výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013.

Syndikovat obsah