Události

Pěvecká soutěž Rozvíjej se poupátko 2016


Letošní rok byl pro žáky pěveckého oboru velmi produktivní a úspěšný. Naši žáci ze třídy p. Radka Morcinka a Sabiny Vackové se zúčastnili pěvecké soutěže v jazzovém a populárním zpěvu „Rozvíjej se poupátko 2016“. Tato soutěž s několikaletou tradicí nabízí zpěvákům možnost vyzkoušet si profesní život zpěváka a nabrat cenné zkušenosti. Samotná soutěž se skládala ze dvou kol. Kolo první probíhalo ve třech různých regiónech a to Jablunkovsko, Třinecko a Stonávka. Naši žáci zastupovali región Třinecko, kde vybojovali žáci ze třídy Radka Morcinka výborné umístění. Matušková Michaela vybojovala krásné 3. místo v kategorii žáci 5. tříd, Jindřich Cieslar vybojoval výborné 2. místo v kategorii 2. tříd a získal postup do grand finále. Největší hvězdou však byla šikovná zpěvačka Marie Brezňáková, která získala nádherné 1. místo v kategorii 7. tříd. Těmito cenami však neskončili a na grand finále této soutěže, které se uskutečnilo 10. 6. 2016 v DDM Třinec, naši finalisté (Marie Brezňáková a Jindřich Cieslar) předvedli naprosto výborné výkony. Marie Brezňáková se stala absolutním vítězem kategorie 7. tříd a Jindřich Cieslar získal cenu diváka, stal se tedy neoblíbenějším zpěvákem publika pro rok 2016. Za své výkony byly oceněným uděleny diplomy, věcné dary, avšak nejcennějším cenou je kontrakt s nahrávacím studiem Českého rozhlasu a návštěva televizní relace Snídaně s Novou, kde si budou moci své pěvecké výkony zopakovat.

Všem zúčastněným i oceněným patří veliké díky a slova do budoucna. Jen tak dál!

Jarní koncert


Pátek 27. května 2016

Léto se nezadržitelně blíží, přesto nám ještě pár ryze jarních dnů zbývá, jak nám v pátek 27. května připomněli žáci naší školy prostřednictvím Jarního koncertu. Ten se konal v sále školy a nabídl posluchačům velmi pěkný hudební zážitek. Publikum si tak mohlo poslechnout žáky klavírního, flétnového, kytarového a pěveckého oddělení. Celý koncert byl pak zakončen vystoupením školní kapely, pod vedením pana učitele Daniela Klody, který své žáky jako vždy perfektně připravil a skladbám vtiskl osobitou aranži.
Koncertem provázela paní učitelka Zuzana Tlolková, jejíž průvodní slovo dokonale doplnilo celkovou jarně svěží atmosféru vystoupení.

Talenty regionu


Ve čtvrtek 26. května bylo Ostravskou konzervatoří zorganizováno setkání nejlepších žáků Základních uměleckých škol z celého Moravskoslezského regionu. Byl to nádherný koncert, při kterém se potěšilo srdce každého hudebního pedagoga. Účinkující se tam zaskvěli skladbami, kterými v poslední době získali svými obdivuhodnými výkony čest své škole i svému učiteli na nejrůznějších koncertech, soutěžích i přehlídkách. Mezi ZUŠ Ostravskými, z Českého Těšína, Vratimova, Frýdku – Místku, Karviné, Hlučína, Bílovce, Háje ve Slezsku a Bohumína byla i naše Soukromá ZUŠ Tutti music. Žáci, které jsme tam vyslali, nezklamali. Byli skvělí. Jaroslav Cienciala, z kytarové třídy Aleksandry Morcinkové, sklidil svým virtuózním výkonem doslova ovace nadšení. Zahrál mimořádně náročkou skladbu současného skladatele Štěpána Raka s názvem Vůně lípy.  A naše klavírní duo Anna Chowaniková učitelky Dagmar Tlolkové a Karolína Kostková učitelky MgA. Zuzany Tlolkové, vytvořilo pompézní závěr nad celým úžasným koncertem provedením efektního Brazilského tance pro dva klavíry skladatele Vlastimila Lejska.

Dvořákův Lipník


13. - 14. května 2016

V květnu proběhla ve městě Lipník nad Bečvou celostátní soutěž pro klavírní dua Dvořákův Lipník.

V I. kategorii soutěžilo za naší SZUŠ Tutti Music klavírní duo Tereza Poláčková a Tomáš Worek. V souboji dvanácti dvojic vybojovali skvělé 3. místo a zároveň měli tu čest vystoupit na Koncertě vítězů.

Ve IV. kategorii soutěžily Anny Chowanioková a Karolína Kostková, které v konkurenci dalších šestí párů získaly Čestné uznání I. stupně.

Obě klavírní dua si od nás zaslouží velkou gratulaci a přání dobrých výsledků do budoucna.

Výchovné koncerty filmové hudby pro žáky mateřských a základních škol


Pátek 29. dubna 2016

V pátek dopoledne se dveře naší školy otevřely pro ty nejmenší posluchače. Děti z mateřských škol a žáci z prvních a druhých tříd se přišly podívat na vystoupení našich žáků. Koncertem provázeli Křemílek a Vochomůrka, kteří vtipně komentovali celé dopolední představení. Na programu zazněly známé melodie z večerníčků, pohádek a dětských filmů, které zahráli žáci pěveckého a klávesového oddělení. Koncert měl u malých posluchačů zvlášť úspěch, jelikož se při poslechu hudby mohli dokonce podívat na své oblíbené postavy a hrdiny díky videoprojekci, která doplňovala celé vystoupení.

Koncert filmové hudby


Čtvrtek 28. dubna 2016

Ve čtvrtek se proměnil koncertní sál SZUŠ Tutti Music v místo, kde si diváci poslechli hudbu ze svých oblíbených filmů, večerníčků a pohádek a zároveň se nechali přenést do těchto filmových světů prostřednictvím videoprojekce (práce p. uč. Petra Turoňe), která se v setmělém sále dokonale pojila s výbornými výkony účinkujících. Na Koncertě filmové hudby vystoupili žáci pěveckého a klávesového oddělení. Skvělými průvodkyněmi tohoto koncertu byly paní učitelky Marcela Konvičková a Sabina Vacková, které si na pódiu vytvořily obývací pokoj, převlékly se do pyžam a uspořádaly si filmový večer…

Slévárenský večírek


Pátek 1. dubna 2016

Naše školní kapela pod vedením MgA. Daniela Klody vystoupila v Trisii na večírku Sléváren Třinec a.s. Před početným publikem předvedli naši žáci spolu s houslistkou Ivanou Kostkovou, naši bývalou absolventkou a zpěvačkou Alenou Harmatovou skvěle zahrané skladby a písně současné moderní hudby. Ohlas a uznání  publika bylo slyšet při bouřilvém potlesku a o to více potěšilo ocenění, že účinkující byli  z větší části dětmi přítomných zaměstnanců sléváren. Po koncertě čekalo na děti občerstvení a drobné dárky. Naše škola pak obdržela hodnotný sponzorský dar ze kterého jsme dofinancovali nákup nové elektroakustické kytary pro školní kapelu.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy...

Absolventský koncert


Čtvrtek 21. dubna 2016

Na Absolventském koncertě v tomto roce vystoupilo 5 absolventek. Mohli jsme se zaposlouchat do tónů klavíru, zobcových fléten a zpěvu. Absolventky zahrály velmi hezky. Bylo vidět, že se ke svému závěrečnému vystoupení  připravovaly svědomitě a zodpovědně. Jako první se představila klavíristka Nela Kantorová ze  třídy p. učitelky Danuše Palowské s Valčíkem gis moll Johanese Brahmse a skladbou La dispute Yanna Tiersena. Poté Anna Karasová ze třídy p. učitelky Dagmar Tlolkové zahrála náročný Minutový valčík Fryderyka Chopina. Duo altových zobcových fléten absolventek Barbory Brysiové a Adély Staňkové ze třídy p. učitelky  Věry Frydryškové zahrálo tři barokní skladby Ritornello, Menuet a Aria za doprovodu MgA. Zuzany Tlolkové. Poté se opět rozezněl klavír a v podání Anny Karasové zazněla Májová romance Petra Bazaly za citlivého doprovodu hudební skupiny pana učitele MgA. Daniela Klody. Závěr patřil zpěvačce Vanesse Karczmarczyk ze třídy p. uč. Bc. Sabiny Vackové s písněnmi Don't Know Why Norah Jones, následovala polská populární píseň Im wiencej ciebje tym mniej za klavírního doprovodu p. učitele Radka Morcinka a na úplný závěr zazněla známá  píseň Voda živá Anety Langerové za doprovodu dívčí kapely vedené ředitelem školy MgA. Eduardem Turoněm. 

Mezinárodní soutěž Pro Bohemia


Pátek až Neděle 8. - 10. dubna 2016

Na jaře v Ostravě proběhla mezinárodní soutěž Pro Bohemia. Žačka naší školy Ludmila Kisialová z 2. ročníku I. stupně z klavírní třídy MgA. Zuzany Tlolkové vybojovala v 0. kategorii v konkurenci patnácti klavíristů Čestné uznání. Srdečně gratulujeme a přejeme hodně muzikantského štěstí a chuti k další práci.

Výroční koncert


Středa 23. března 2016

Stalo se již tradicí, že vyvrcholením každého školního roku je pro naši školu Výroční koncert. Je to ukázka těch nejlepších výkonů, k nimž dovedli své žáky naší učitelé. Uskutečňuje se vždy v březnu – měsíci narození J. A. Komenského.
Letošní výroční koncert proběhl na Den učitelů. Právem vždy volíme dobu konání koncertu shodně s tímto dnem, oceňujeme tím skvělou práci pedagogů.
Koncertní sál školy byl plně obsazen žáky, rodiči i učiteli. Všechny posluchače programem velmi hezky provázela paní učitelka Dagmar Tlolková, takže od těch malých účinkujících až po ty velké a již zkušené se všichni včetně posluchačů cítili v objetí hudby příjemně i slavnostně. Zazněly tóny všech nástrojů i zpěvu, které se u nás učí. Nemohly chybět ani slezské gajdy vyučované na pobočce v Mostech u Jablunkova. Všichni účinkující byli skvělí a za všechny nelze nejmenovat toho, jehož výkon tvořil vrcholný závěr koncertu – Jaroslava Ciencialu z kytarové třídy paní učitelky Aleksandry Morcinkové. Škoda, že se svým vystoupením už s naší školou loučí, protože odchází studovat na vysokou školu. Virtuózní podání nesmírně náročných skladeb všichni vyslechli bez dechu a Jarka odměnili dlouhotrvajícím potleskem. 

Syndikovat obsah