Události

Slévárenský večírek


Pátek 1. dubna 2016

Naše školní kapela pod vedením MgA. Daniela Klody vystoupila v Trisii na večírku Sléváren Třinec a.s. Před početným publikem předvedli naši žáci spolu s houslistkou Ivanou Kostkovou, naši bývalou absolventkou a zpěvačkou Alenou Harmatovou skvěle zahrané skladby a písně současné moderní hudby. Ohlas a uznání  publika bylo slyšet při bouřilvém potlesku a o to více potěšilo ocenění, že účinkující byli  z větší části dětmi přítomných zaměstnanců sléváren. Po koncertě čekalo na děti občerstvení a drobné dárky. Naše škola pak obdržela hodnotný sponzorský dar ze kterého jsme dofinancovali nákup nové elektroakustické kytary pro školní kapelu.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy...

Absolventský koncert


Čtvrtek 21. dubna 2016

Na Absolventském koncertě v tomto roce vystoupilo 5 absolventek. Mohli jsme se zaposlouchat do tónů klavíru, zobcových fléten a zpěvu. Absolventky zahrály velmi hezky. Bylo vidět, že se ke svému závěrečnému vystoupení  připravovaly svědomitě a zodpovědně. Jako první se představila klavíristka Nela Kantorová ze  třídy p. učitelky Danuše Palowské s Valčíkem gis moll Johanese Brahmse a skladbou La dispute Yanna Tiersena. Poté Anna Karasová ze třídy p. učitelky Dagmar Tlolkové zahrála náročný Minutový valčík Fryderyka Chopina. Duo altových zobcových fléten absolventek Barbory Brysiové a Adély Staňkové ze třídy p. učitelky  Věry Frydryškové zahrálo tři barokní skladby Ritornello, Menuet a Aria za doprovodu MgA. Zuzany Tlolkové. Poté se opět rozezněl klavír a v podání Anny Karasové zazněla Májová romance Petra Bazaly za citlivého doprovodu hudební skupiny pana učitele MgA. Daniela Klody. Závěr patřil zpěvačce Vanesse Karczmarczyk ze třídy p. uč. Bc. Sabiny Vackové s písněnmi Don't Know Why Norah Jones, následovala polská populární píseň Im wiencej ciebje tym mniej za klavírního doprovodu p. učitele Radka Morcinka a na úplný závěr zazněla známá  píseň Voda živá Anety Langerové za doprovodu dívčí kapely vedené ředitelem školy MgA. Eduardem Turoněm. 

Mezinárodní soutěž Pro Bohemia


Pátek až Neděle 8. - 10. dubna 2016

Na jaře v Ostravě proběhla mezinárodní soutěž Pro Bohemia. Žačka naší školy Ludmila Kisialová z 2. ročníku I. stupně z klavírní třídy MgA. Zuzany Tlolkové vybojovala v 0. kategorii v konkurenci patnácti klavíristů Čestné uznání. Srdečně gratulujeme a přejeme hodně muzikantského štěstí a chuti k další práci.

Výroční koncert


Středa 23. března 2016

Stalo se již tradicí, že vyvrcholením každého školního roku je pro naši školu Výroční koncert. Je to ukázka těch nejlepších výkonů, k nimž dovedli své žáky naší učitelé. Uskutečňuje se vždy v březnu – měsíci narození J. A. Komenského.
Letošní výroční koncert proběhl na Den učitelů. Právem vždy volíme dobu konání koncertu shodně s tímto dnem, oceňujeme tím skvělou práci pedagogů.
Koncertní sál školy byl plně obsazen žáky, rodiči i učiteli. Všechny posluchače programem velmi hezky provázela paní učitelka Dagmar Tlolková, takže od těch malých účinkujících až po ty velké a již zkušené se všichni včetně posluchačů cítili v objetí hudby příjemně i slavnostně. Zazněly tóny všech nástrojů i zpěvu, které se u nás učí. Nemohly chybět ani slezské gajdy vyučované na pobočce v Mostech u Jablunkova. Všichni účinkující byli skvělí a za všechny nelze nejmenovat toho, jehož výkon tvořil vrcholný závěr koncertu – Jaroslava Ciencialu z kytarové třídy paní učitelky Aleksandry Morcinkové. Škoda, že se svým vystoupením už s naší školou loučí, protože odchází studovat na vysokou školu. Virtuózní podání nesmírně náročných skladeb všichni vyslechli bez dechu a Jarka odměnili dlouhotrvajícím potleskem. 

Mládí


Čtvrtek 25. února 2016

Dřina, vztek, překážky, překvapení, nadšení, radost, krása. To jsou pojmy, které se snoubí se zrodem každého nového umění, zejména pak při studiu hry na nástroj. Troufáme si odhadnout, že i čtveřice interpretů koncertu "Mládí", který se uskutečnil ve čtvrtek 25. února 2016 v sále SZUŽ Tutti Music, je znají. Vždy nelehká, mnohdy strastiplná cesta, je přirozenou součástí nastudování každé nové skladby. Ať už se jedná o malého hudebníka, či vyspělého interpreta.

Etudy a hudba starých mistrů


Středa 24. února 2016

Klavírní soutěž k poctě Starých mistrů proběhla v sále SZUŠ TUTTI MUSIC. Příležitost utkat se v klavírním souboji získali žáci školy všech ročníků rozřazeni do jednotlivých kategorií. Vzhledem k nastávající soutěži ZUŠ, která se bude konat v příštím školním roce, byla pro žáky tato možnost porovnat své síly mezi sebou dobrou motivací k přípravě na oficiální velkou soutěž.

Výsledková listina v příloze.

Daniela Worková hrála s Janáčkovou filharmonií


Pátek 18. prosince 2016

Naše klavírní pedagožka Daniela Worková byla vybrána k účinkování s  ostravskou Janáčkovou filharmonií se kterou zahrála Bachův koncert A dur. Koncert proběhl před vyprodaným sálem Ostravské filharmonie. Mladá Třinecká umělkyně se skvěle zhostila svého úkolu a předvedla stylovou interpretaci Bachova klavírního koncertu s virtuózní jistotou.

Přejeme hodně dalších uměleckých úspěchů...

Betlém, jak ho umím já!


Úterý 22. prosince 2015

Dva žáci vytvarného oboru se zůčastnili 20. ročníku výtvarné soutěže "Betlém, jak ho umím já!" a za své betlémy byli oceněni.

Pěvecké předehrávky v Café Čítárna


Úterý 22. prosince 2015 | 18:00

Žáci, pod vedením svých pedagogů - pana Radka Morcinka a slečny Sabiny Vackové, přednesli jak koledy a písně vánoční, tak i písně populárního charakteru. Vše za houslového doprovodu pana Jakuba Kroczka, jehož vynikající hra, spolu se všudypřítomou vůní kávy, vykouzlila dokonalou atmosféru klidu a pohody. Přesně jak se na večer před začínajícími vánočními prázdninami sluší.

Účinkující žáci, kterých bylo celkem 14, pokryli nejen širokou škálu repertoáru, ale i stáří. Posluchači tak mohli shlédnout vystoupení dětí prvního ročníku, stejně jako vystoupení letošní absolventky. Nutno dodat, že se ani jeden z interpretů nenechal vyvézt z míry neznámým prostředím. Koncert proběhl na výbornou. Na závěr, jako poděkování svým žákům a rodičům, přednesli pedagogové vánoční duet, opět za houslového doprovodu pana Jakuba Kroczka.

Vystoupení na Vánočním večírku firmy Optimont


Sobota 12. prosince 2015

Na vánočním večírku firmy Optimont s.r.o. v hotelu Steelhouse účinkovali naši žáci s hezky připraveným programem.

Michaela Matušková spolu s Jindřichem Cieslarem z pěvecké  třídy pana učitele Radka Morcinka zazpívali píseň „O svátcích vánočních“. Poté  se skladbou Jiřího Šlitra „Purpura“ vystoupila flétnistka Alena Harmatová ze třídy paní učitelky Věry Frydryškové. Po flétně zahrál na kytaru virtuozní skladbu Štěpána Raka „Rumunská hora“ Jaroslav Ciencala. Po něm se představila se svými vlastními písněmi „V klatce“ a „Vánoční“ zpěvačka Patrycja Kotoská ze třídy slečny učitelky Sabiny Vackové. Na závěr zazpívali opět naši nejmladší účinkující Michaela a Jindřich známou vánoční píseň Tichou noc společně s publikem.

Vystoupení našich žáků mělo veliký ohlas. Účinkující  obdrželi pěkné dárky a naše škola dostala od firmy Optimont s.r.o., pana Vladimíra Dzika hodnotný dar na podporu začínajících umělců. Děkujeme jménem naší školy i našich žáků.

 

Syndikovat obsah