Události

Krajské kolo celostátní soutěže ZUŠ


Ve dnech 26. - 27.3. 2014 na ZUŠ B. Smetany v Karviné a 10. 4. na ZUŠ ve Frýdku - Místku, reprezentovali žáci naší školu v krajských kolech soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT ČR. 

Hra na klavír
1. místo - Tomáš Worek, ze třídy p. uč. Bc. Daniely Workové
čestné uznání - Anna Karasová,  ze třídy p. uč. Dagmar Tlolkové
 
Hra na kytaru
2. místo – Jaroslav Cienciala, ze třídy p. uč. Aleksandry Morcinkové

Slavnostní ocenění pedagogů Radou města Třince


V letošním školním roce 2013/2014 vyzvala Rada města Třince všechny ředitele škol a školských zařízení, k podání návrhu na ocenění svých zasloužilých pracovníků.
Takové vyznamenání městskou Radou se koná jednou za 4 roky u příležitosti oslav Dne učitelů a podávají se maximálně 2 návrhy z jedné školy.
Ředitel naší školy MgA. Eduard Turoň se rozhodl ocenit dva učitele Soukromé ZUŠ Tutti music paní Jitku Diasovou a pana Gerharda Tlolku – nejen za úspěšné výsledky v jejich povolání, ale především za dlouholeté působení ve školství, kdy mají za sebou řadu umělecky vzdělaných žáků a vlastní uměleckou činnost.
Slavnostní shromáždění oceněných učitelů i jejich navrhovatelů se konalo v KD Trisia a.s.. Ke všem velmi hezky promluvily paní starostka RNDr. Věra Palkovská a paní místostarostka PhDr. Milada Hejmejová. Vyzvedly velmi náročné ale záslužné  učitelské povolání, které, i když málo doceňované nesmí postrádat vysokou profesionalitu, lidskou kvalitu a vysokou míru zodpovědnosti.
Vyznamenaní pracovníci obdrželi od představitelů města upomínkové dárky a byli pohoštěni na připraveném rautu v Hotelu Steel.         

Výroční koncert


Výroční koncert školy proběhl ve středu 19. března v našem koncertním sále. Vystoupilo na něm šestnáct žáků. Úroveň jejich výkonů byla opravdu vysoká. Mezi účinkujícími byli totiž i ti žáci, které jsme vyslali do okresních kol soutěží Základních uměleckých škol. Tam nám udělali radost čtyřmi prvními a jedním druhým místem. Z toho tři vítězové postupují do krajského kola. Koncert pěkně zahájila naše gajdošská muzika z pobočky v Mostech u Jablunkova a zahrála také na závěr koncertu. Výroční koncert velmi hezky moderovala žákyně Anna Karasová z klavírní třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové, která pro ni připravila průvodní slovo. Všem účinkujícím a jejich pedagogům patří veliké poděkování za zodpovědnou přípravu a hezký muzikální zážitek.

Casting na muzikál "Hvězdičky ve škole"


Za účasti 33 přihlášených zpěváků proběhl dne 15. dubna 2014 v koncertním sále naší školy CASTING na obsazení hlavních pěveckých rolí do prvního školního muzikálu "Hvězdičky ve škole". Na ztvárnění hlavních muzikálových postav bylo vybráno 19 nejlepších účastníků. Skvělé výkony těch nejlepších by ocenili i v takových známých televizních pořadech jako je Superstar, nebo Československo má hlas. 

První školní muzikál bude uveden při oslavách  20. výročí založení školy v rámci programu "Hvězdičky ve škole" dne 6 .listopadu 2014 v Kulturním domě Trisia a.s., Třinec.

Celostátní soutěž ZUŠ - OKRESNÍ KOLO


Ve dnech 17. - 20. února 2014 se na ZUŠ ve Frýdku - Místku
konalo okresní kolo soutěže Základních uměleckých škol
ve hře na klavír, kytaře a houslích.
Všichni naši žáci se umístili na medailových pozicích.
K úspěchu blahopřejeme soutěžícím i pedagogům a postupujícím žákům do krajského kola přejeme hodně štěští. 
 
 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

Hra na klavír

Kategorie 0.                                             
1.místo - postup    Tomáš Worek                 Daniela Worková
2. místo                Tereza Polačková           Dagmar Tlolková
 
Kategorie II.                                             
1. místo                Ondřej Kloda                  Danuše Palowska
 
Kategorie III.                                            
1.místo - postup    Anna Karasová              Dagmar Tlolková
  
Kategorie VI.                                        
2. místo                Anna Chowanioková      Dagmar Tlolková
2. místo                Karolína Kostková         Zuzana Tlolková

 

Hra na kytaru

Kategorie VII.
1. místo- postup     Jaroslav Cienciala        Aleksandra Morcinková

 

Hra na housle

Kategorie IX.
1. místo                 Ivana Kostková               MgA. Daniel Kloda

 

Školní kolo ZUŠ 2014


V týdnu od 20. do 24. ledna 2014 proběhla na naší škole školní kola soutěže ZUŠ s těmito výsledky:   

Hra na klavír:

0. kategorie:
- Tomáš Worek; ze třídy p. učitelky Bc. Workové D.             1. místo
- Tereza Poláčková; ze třídy p. učitelky  Tlolkové D.            1. místo

I. kategorie:
- Marie Spiláková; ze třídy p. učitelky Palowské D.              1. místo
- Dorota Ciencialová; ze třídy p. učitelky Palowské D.         2. místo
- Zuzana Karasová; ze třídy p. učitelky Tlolkové D.             2. místo

II. kategorie:
- Ondřej Kloda; ze třídy p. učitelky Palowské D.                   1. místo
- Pavlína Veselá; ze třídy p. učitelky Bc. Workové D.            3. místo
- Nikola Bialoňová; ze třídy p. učitelky Konvičkové D.          3. místo

III. kategorie:
- Anna Karasová; ze třídy p. učitelky Tlolkové D.                     1. místo
- Tereza Kropová; ze třídy p. učitelky Tlolkové D.                    2. místo
- Izabela Kirschnerová; ze třídy p. učitelky  Bc. Workové D.   3. místo

IV. kategorie:
- Tereza Kunzová; ze třídy p. učitelky Palowské D.                 2. místo
- Gabriela Brudná; ze třídy p. učitelky MgA. Tlolkové Z.          3. místo

VI. kategorie:
- Anna Chowanioková;  ze třídy p. učitelky Tlolkové D.           1. místo
- Karolína Kostková;  ze třídy p. učitelky MgA. Tlolkové           1. místo

Hra na kytaru:

0.a  kategorie:
- Ondřej Damek; ze třídy p. učitelky Morcinkové A.                1. místo
- Matěj Lubojacki; ze třídy p. učitelky Morcinkové A.              2. místo

0.b kategorie:
- Michaela Holotňáková; ze třídy p. učitele Mešša J.             1. místo
- Kristýna Mužná; ze třídy p. učitelky Morcinkové A.              2. místo

0.c kategorie:
- Klára Beierová; ze třídy p. učitelky Morcinkové A.               3. místo

I. kategorie:
- Dominik Cedro; ze třídy p. učitele Mešša J.                         3. místo

II. kategorie:
- Magdaléna Lubojacká; ze třídy p. učitelky Morcinkové A.   1. místo
- Zuzana Szurmanová;  ze třídy p. učitele Mešša J.               3. místo

III. kategorie:
- Patrik Mucina;  ze třídy p. učitele Strumienksého I.            1. místo
- Pavel Ševeček;   ze třídy p. učitelky Morcinkové A              2. místo
- Zdeňka Šotkovská;    ze třídy p. učitelky Morcinkové A       3. místo
- Michael Scespcsar;  ze třídy p. učitele Strumienského I.    diplom za účast

V. kategorie:
- Ondřej Cekr;  ze třídy p. učitele Mešša J.                            diplom za účast

VII. kategorie:
- Jaroslav Cienciala;   ze třídy p. učitelky Morcinkové A.      1. místo
- Ondřej Kura;   ze třídy p. učitele Strumienského I.             2. místo

VIII.  kategorie:
- Michal Sniegoň;  ze třídy p. učitelky Morcinkové A.               2. místo

Hra na housle:

IV.  kategorie:
- Monika Nogová; ze třídy p. učitelky Tlolky G.                   2. místo

V. kategorie:
- Marie Vrabelové; ze třídy p. učitele Tlolky G.                  1. místo

VI.  kategorie:
- Nela Kantorová; ze třídy p. učitelky Tlolky G.                  2. místo

IX. kategorie:
- Ivana Kostková; ze třídy p. učitele MgA. Klody D.           1. místo
 

Hudební podvečer


Příchod Mikuláše 6. prosince 2013 oslavili žáci flétnového, houslového, kytarového a klavírního oddělení naší školy koncertním vystoupením pod názvem Hudební podvečer. Přivést na podium co nejvíce dětí, hrát pro radost a potěšení a umělecky se zdokonalovat bylo hlavní myšlenkou vzniku tohoto koncertu, který bychom rádi zavedli, jako tradici. Sestavení programu, výzdoba sálu a citlivé průvodní slovo bylo v režii MgA. Zuzany Tlolkové. 

Úspěch na mezinárodní pěvecké soutěži Zlatá loutna 2013


Štefan Pecha, žák naší školy oboru populární zpěv ze třídy paní učitelky Mgr. Anny Kajzarové získal ve finále  mezinárodní soutěže Zlatá loutna 2013 cenu poroty při velké mezinárodní konkurenci zpěváků a zpěvaček nejen z České republiky, ale také z Polska a Slovenska . To je velký úspěch tohoto nadaného zpěváka a povzbuzením do dalšího studia.

Klavírní a kytarový recitál


Recitál žáků naší školy Anny Karasové, klavír, ze třídy Dagmar Tlolkové a Jaroslava Ciencialy, kytara, ze třídy Aleksandry Morcinkové,  se konal ve středu 27. listopadu 2013 v 17:00 hod. v koncertním salonku naší školy.

Posluchači měli možnost si poslechnout krásný program a zaslouženě ocenili výkony našich mladých hudebníků vřelým potleskem.

Benefiční adventní koncert TRISIA, a.s. 2013


Přijměte naše pozvání na benefiční adventní koncert, který se koná 29. litopadu 2013. Na tomto benefičním adventním koncertě vystoupí i naše nevidomá žákyně Pavla Folwarczná z klavírní třídy paní učitelky Hany Hankeové.

Syndikovat obsah