Události

Soutěžní přehlídka klavírního oddělení


19. ledna 2023

Soutěžní přehlídka žáků klavírního oddělení proběhla v koncertním sále školy.

Všichni vystupující předvedli kvalitní, zodpovědně připravený program a svými výkony potěšili své rodiče i pedagogy.

"Kam míří pozornost a energie, tam se objeví i výsledky."

Betlém jak ho umím já


Ve výtvarné soutěži " Betlém jak ho umím já", kterou pořádalo muzeum města Třince, získala 1. místo naše žákyně 1. ročníku výtvarného oboru Wiewiorková Eliška pod vedením pana učitele Mgr. Jana Bocka.

Adventní hudební podvečer


8. prosince 2022

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 proběhl na naší škole koncert pod názvem "Adventní hudební podvečer". Vánoční atmosféru vytvořili svým vystoupením žáci z oddělení umění muzikálu pod vedením paní uč. BcA. Marcely Konvičkové. Ztvárnili živé Ladovské obrázky s adventními říkadly nebo koledami a spojovali tak jednotlivá hudební vystoupení. V hudební části se představili žáci studující hru na zobcovou flétnu, kytaru, klavír, housle a zpěv. Program byl pestrý a nesl se v duchu blížících se vánoc. U publika si jednotlivá vystoupení zasloužila nadšený ohlas. Všem děkujeme za krasné vytvoření sváteční pohody.

 

Koncert - Jazz Rock Session


31. října 2022

Koncert s názvem Jazz Rock Seassion se uskutečnil v pondělí 31.10.2022 ve spolupráci s Třineckým kinem Kosmos. Účinkujícím bylo poskytnuto perfektní zázemí a díky větším prostorám, mohl tuto akci navštívit i větší počet posluchačů. První polovina koncertu byla stejně jako minulý rok věnována jazzovým standartům a v té druhé byly k slyšení známé rockové písně, které byly atraktivní i pro širší publikum. Také letos byla kapela složena z pedagogů Soukromé ZUŠ Tutti Music Třinec a byla obohacena kytaristou Davidem Mitrengou, bývalým žákem pana učitele Denise Khabibullina a skvělým saxofonistou Zbygnievem Kaletou. Zapojil se také dětský sbor, který byl vytvořen z žáků navštěvující v hudebním oboru Muzikál, Umění interpretace a také z žáků pěveckého oddělení. V sále kina panovala po celou dobu  příjemná, uvolněná atmosféra a vzhledem k bohatému potlesku po každém provedeném čísle i jednotlivých instrumentálních sólech, bylo vidět, že diváci byli nadšeni. 

Koncert filmové hudby 2022


Ve čtvrtek 23.6.2022 naše SZUŠ Tutti Music v Třinci zrealizovala projekt KoFiHu. Jednalo se o Koncert filmové hudby, kdy byly   k slyšení známé pohádkové a filmové melodie. Vše dotvořila projekce k daným snímkům, která celé vystoupení zpestřila a obohatila. Jednotlivá hudební čísla byla prokládána dramatizací pohádky Alenka v říši divů, kterou si připravili žáci v předmětu Muzikál. Dva koncerty byly věnované v dopoledních hodinách žákům ZŠ a MŠ    a odpolední představení bylo pro rodiče  a další hosty SZUŠ. Veliké poděkování patří zejména paní učitelce Marcele Konvičkové za skvělý nápad a celou realizaci projektu,  a také panu učiteli Petru Turoňovi za propagační materiály a krásnou projekci. Spolu s panem učitelem Radkem Morcinkem navíc zvládli bezproblémový technický chod celé akce. Dík patří také všem učitelům, kteří na toto vystoupení připravili své žáky. Pro všechny zúčastněné to byl úžasný den, kdy bylo skvělé pozorovat vystupující žáky, které to moc bavilo a byli pyšní na to, že v něčem tak tvořivém, mohou vystupovat! Diváci, kteří se přišli podívat, se už těší na příští rok a všichni se shodují na tom, že to byla krásná tečka za letošním školním rokem!

záznam koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=dP6AqNJ1O0Y&ab_channel=SZUSTrinec

Úspěchy pěveckého oddělení


Tvrdá práce pěveckého oddělení se vyplatila. Letošní rok se pro naše mladé zpěváky znovu otevřela pódia a mohli zpívat. Nezaháleli a spolu se svými pedagogy Radkem Morcinkem a Pavlem Divínem vyrazili zpívat a soutěžit.V pěvecké soutěži Bystřický zvoneček 2022 se soutěže zůčastnil Jakub Všianský (P. Divín), který na této soutěži vybojoval krásné 2. místo. Naši zpěváci dále zpívali na soutěži ministerstva školství a to v kategorii sólový a komorní zpěv, kde si vyzpívali Jakub Všianský 2. místo a Nella Müllerová krásné 3. místo. V 6. kategorii se zúčastnil Jindřich Cieslar (Morcinek R.), který přivezl čestné uznání 1. stupně.

Mimo regionální akce jako Velikonoční jarmark města Třince mohli žáci populárního zpěvu doprovodit svým zpěvem taky známého zpěváka Martina Chodůra, který svým koncertem vzdával poctu velým českým hlasům. V neposlední řadě zazní jméno Julia Macura (R. Morcinek), která se probojovala do superfinále mezinárodní pěvecké soutěže Festiwal Piosenki Dziecięcej 2022, kde se stala absolutní vítězskou soutěže. Poslední soutěžní událostí, které se naši žáci zúčastnili byla regionální pěvecká soutěž Rozvíjej se poupátko, která nabízela dvě soutěžní kola, regionální a finále. Do finále se probojovali Jakub Všianský (Divín P.) a Laura Humel (Morcinek R.) a rovnou si přivezli ceny absolutních vítězů ve své kategorii.

Všem zpěvákům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Celostátní soutěž ve hře na lidové nástroje - Mikulov 2022


Skvělého úspěchu dosáhla naše žákyně Adriana Benková. V celostátním  kole soutěže ZUŠ pořádané Ministerstvem školství ve hře na lidové nástroje - obor hra na dudy získala ve své kategorii do 15 let 1. místo a je tak v současné době nejlepší gajdoškou v republice. Blahopřejeme!!! Na tomto úspěchu má velký podíl i její učitel Jiří Zogata, který ji na tuto soutěž velmi dobře připravil. Soutěž se konala v Mikulově a Adriana byla vybrána i na závěrečný koncert vítězů, kde sklidila při svém vystoupení veliký ohlas.

JARNÍ KONCERT - ZUŠ Open


V pátek 27.5. 2022 se konal v našem koncertním sále SZUŠ Tutti music Jarní koncert, který na rozdíl od toho minulého v online verzi, mohl být již naživo i s publikem. Tento koncert se pořádal také v rámci 6. ročníku celorepublikového happeningu ZUŠ Open, přičemž jde o jakési zviditelnění systému ZUŠ jakožto moderního způsobu vzdělávání, práce a úspěchu škol na celostátní úrovni i v rámci regionů. Program byl bohatý a kromě fléten, zpěvu, kytar a keyboardu jsme zde mohli slyšet především umění hry na klavír, které vévodilo celé akci. Diváci přišli v hojném počtu a dle jejich pozitivních reakcí a ohlasů, si nelze myslet nic jiného, než že se jim koncert líbil a všichni byli spokojení, včetně vystupujících žáků a jejich pedagogů.

 
     

 

Absolventský koncert 2022


13. dubna 2022

Ve středu v 17:00 se konal v koncertním sále školy Absolventský koncert. Program koncertu, který pedagogové připravili pro své absolventy, byl velmi bohatý a měl velký ohlas a úspěch u publika. Koncert byl slavnostním a důstojným ukončením dlouholetého studia žáků a zároveň vizitkou kvalitní práce našich pedagogů.

Krajské kolo soutěže ve hře na lidové nástroje


V pátek 8. dubna 2022 proběhlo krajské kolo soutěže ve hře na lidové nástroje Základních uměleckých škol vyhlašované ministerstvem školství. Soutěž se konala v prostorách Základní umělecké školy L. Janáčka v Havířově. Naši školu reprezentovali dva žáci. Ve hře na cimbál to byl Tomáš Motyka ze třídy MgA. Eduarda Turoně, ve hře na slezské gajdy to byla Adriana Benková ze třídy pana učitele Jiřího Zogaty a oba společně soutěžili v kategorii komorní hra cimbál a gajdy. V soutěži dosáhli skvělých výsledků a byli oceněni odbornou porotou. Tomáš získal ve třetí kategorii 1. místo a Adriana ve své kategorii 1. místo s postupem do ústředního kola. Spolu pak získali 2. místo ve hře na cimbál a gajdy a zvláštní ocenění poroty za „nápadité zpracování repertoáru".
Všem soutěžícím i jejich učitelům blahopřejeme ke skvělým výsledkům a k vynikající reprezentaci školy a přejeme Adrianě hodně úspěchů v ústředním kole soutěže v Mikulově.

Syndikovat obsah