Události

Úspěchy pěveckého oddělení


Tvrdá práce pěveckého oddělení se vyplatila. Letošní rok se pro naše mladé zpěváky znovu otevřela pódia a mohli zpívat. Nezaháleli a spolu se svými pedagogy Radkem Morcinkem a Pavlem Divínem vyrazili zpívat a soutěžit.V pěvecké soutěži Bystřický zvoneček 2022 se soutěže zůčastnil Jakub Všianský (P. Divín), který na této soutěži vybojoval krásné 2. místo. Naši zpěváci dále zpívali na soutěži ministerstva školství a to v kategorii sólový a komorní zpěv, kde si vyzpívali Jakub Všianský 2. místo a Nella Müllerová krásné 3. místo. V 6. kategorii se zúčastnil Jindřich Cieslar (Morcinek R.), který přivezl čestné uznání 1. stupně.

Mimo regionální akce jako Velikonoční jarmark města Třince mohli žáci populárního zpěvu doprovodit svým zpěvem taky známého zpěváka Martina Chodůra, který svým koncertem vzdával poctu velým českým hlasům. V neposlední řadě zazní jméno Julia Macura (R. Morcinek), která se probojovala do superfinále mezinárodní pěvecké soutěže Festiwal Piosenki Dziecięcej 2022, kde se stala absolutní vítězskou soutěže. Poslední soutěžní událostí, které se naši žáci zúčastnili byla regionální pěvecká soutěž Rozvíjej se poupátko, která nabízela dvě soutěžní kola, regionální a finále. Do finále se probojovali Jakub Všianský (Divín P.) a Laura Humel (Morcinek R.) a rovnou si přivezli ceny absolutních vítězů ve své kategorii.

Všem zpěvákům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Celostátní soutěž ve hře na lidové nástroje - Mikulov 2022


Skvělého úspěchu dosáhla naše žákyně Adriana Benková. V celostátním  kole soutěže ZUŠ pořádané Ministerstvem školství ve hře na lidové nástroje - obor hra na dudy získala ve své kategorii do 15 let 1. místo a je tak v současné době nejlepší gajdoškou v republice. Blahopřejeme!!! Na tomto úspěchu má velký podíl i její učitel Jiří Zogata, který ji na tuto soutěž velmi dobře připravil. Soutěž se konala v Mikulově a Adriana byla vybrána i na závěrečný koncert vítězů, kde sklidila při svém vystoupení veliký ohlas.

JARNÍ KONCERT - ZUŠ Open


V pátek 27.5. 2022 se konal v našem koncertním sále SZUŠ Tutti music Jarní koncert, který na rozdíl od toho minulého v online verzi, mohl být již naživo i s publikem. Tento koncert se pořádal také v rámci 6. ročníku celorepublikového happeningu ZUŠ Open, přičemž jde o jakési zviditelnění systému ZUŠ jakožto moderního způsobu vzdělávání, práce a úspěchu škol na celostátní úrovni i v rámci regionů. Program byl bohatý a kromě fléten, zpěvu, kytar a keyboardu jsme zde mohli slyšet především umění hry na klavír, které vévodilo celé akci. Diváci přišli v hojném počtu a dle jejich pozitivních reakcí a ohlasů, si nelze myslet nic jiného, než že se jim koncert líbil a všichni byli spokojení, včetně vystupujících žáků a jejich pedagogů.

 
     

 

Absolventský koncert 2022


13. dubna 2022

Ve středu v 17:00 se konal v koncertním sále školy Absolventský koncert. Program koncertu, který pedagogové připravili pro své absolventy, byl velmi bohatý a měl velký ohlas a úspěch u publika. Koncert byl slavnostním a důstojným ukončením dlouholetého studia žáků a zároveň vizitkou kvalitní práce našich pedagogů.

Krajské kolo soutěže ve hře na lidové nástroje


V pátek 8. dubna 2022 proběhlo krajské kolo soutěže ve hře na lidové nástroje Základních uměleckých škol vyhlašované ministerstvem školství. Soutěž se konala v prostorách Základní umělecké školy L. Janáčka v Havířově. Naši školu reprezentovali dva žáci. Ve hře na cimbál to byl Tomáš Motyka ze třídy MgA. Eduarda Turoně, ve hře na slezské gajdy to byla Adriana Benková ze třídy pana učitele Jiřího Zogaty a oba společně soutěžili v kategorii komorní hra cimbál a gajdy. V soutěži dosáhli skvělých výsledků a byli oceněni odbornou porotou. Tomáš získal ve třetí kategorii 1. místo a Adriana ve své kategorii 1. místo s postupem do ústředního kola. Spolu pak získali 2. místo ve hře na cimbál a gajdy a zvláštní ocenění poroty za „nápadité zpracování repertoáru".
Všem soutěžícím i jejich učitelům blahopřejeme ke skvělým výsledkům a k vynikající reprezentaci školy a přejeme Adrianě hodně úspěchů v ústředním kole soutěže v Mikulově.

Výroční koncert


29. březen 2022

Po delší covidové odmlce se opět konal tradiční Výroční koncert naší školy. Ten je vždy spojen s oslavou dne učitelů a i tentokrát naši žáci svými pěknými hudebními výkony potěšili své pedagogy, kteří je na koncert zodpovědně připravili. Zároveň potěšili početné publikum a to jejich výkony odměnilo bouřlivým potleskem. Výtěžek z dobrovolných darů byl v celé výši zaslán na pomoc uprchlickým rodinám válkou postižené Ukrajiny prostřednictvím humanitární organizace Adra.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu


Dne 1. 3. 2022 se uskutečnila soutěž v sólovém zpěvu ve Frýdku-Místku, kde soutěžili žáci základních uměleckých škol. Tato soutěž, pořádaná MŠMT, je zaměřená na klasický zpěv. Když vezmeme v úvahu, že v naší škole v současnosti studují všichni žáci zpěv populární, musíme o to více vyzdvihnout úspěch našich reprezentujících zpěváků. V kvalitní konkurenci si nejlépe vedl Jakub Všianský, který obsadil 2. místo v druhé kategorii. Třetí místo v početné první kategorii obsadila Nela Müllerová a v rámci vyšších kategorií nám udělal radost Jindřich Cieslar, který dostal cenu poroty (kategorie sedmá). Své žáky na tuto soutěž připravovali Bc. Pavel Divín, DiS. a BcA. Radek Morcinek a k úspěchu také dopomohl klavírní doprovod Mgr. Pavly Černekové. Děkujeme všem zúčastněným, včetně rodičů, z nichž někteří podporovali své děti také v publiku.

Školní kolo soutěže ve hře na flétny


V pondělí 7.2.2022 se v naší SZUŠ konalo školní kolo soutěže ve hře na dechové dřevěné nástroje. Účastnit se mělo celkem 14 žáků z flétnových tříd Mgr. Taťány Nogové a Mgr. Radky Labajové, avšak díky současným coronavirovým opatřením se účastnilo celkově 11 žáků. Soutěžilo zde 9 žáků ve hře na zobcovou flétnu a 2 žáci ve hře na příčnou flétnu. Klavírní doprovody všem zajistila paní učitelka Mgr. Pavla Černeková. Všichni se snažili a ve svých kategoriích získali hezké umístění. Největší úspěch sklidili ve hře na zobcovou flétnu tito žáci za 1. místa, Marek Michalik ve 3. kategorii, Stella Martynková a Eliška Skupieńová ve 4. kategorii, Zuzana Szkanderová v 5. kategorii. Ve hře na příčnou flétnu získala 1. místo v 10. kategorii Krystyna Feberová, jejíž soutěžní výkon můžete shlédnout zde:

https://youtu.be/5x2ci5rGXtk

https://youtu.be/wQ5V6kJcegQ

 

 

Školní kolo soutěže ve hře na lidové nástroje 2022


25. leden 2021

Dne 25.ledna 2022 proběhlo v našem koncertním sále školní kolo soutěže ve hře na lidové nástroje. Zúčastnili se dva žáci, Tomáš Motyka na cimbál a Adriana Benková na slezské gajdy. Spolu pak zahráli v kategorii komorní hudba - cimbál spolu s gajdami. Oba zahráli výborně a získali 1. místa ve svých kategoriích a zárověn postup do krajského kola soutěže ZUŠ lidových nástrojů, které se bude konat v dubnu v Havířově. Záznam soutěže můžete shlédnout na tomto odkazu.

Výtvarný obor - Advent 2021


Zde máte možnost zhlédnout malou výstavku keramických výrobků žáků výtvarného oboru s vánoční tématikou, které vznikly pod uměleckým vedením paní učitelky Mgr. Kamily Haratkové.

Syndikovat obsah