Události

25. výročí založení školy


31. října 2019

Koncert k 25. výročí založení Soukromé základní umělecké školy Tutti music se opravdu vydařil. Na úvod zazněly dvě filmové písně, Lásko má ja stůňu Karla Svobody a Ty se ptáš co já z repertoáru skupiny ABBA v podání Aleksandry Morcinkové, za citlivého klavírního doprovodu Romana Rašky. Po úvodním vystoupení se představil  nadějný mladý pianista Pavel Duda se zajímavým výběrem skladeb z 15. improvizací pro klavír francouzského skladatele F. J. M. Poulanca. Skladby interpretoval stylově, s opravdovou francouzskou lehkostí a nadhledem. Poté nám zazpíval Radek Morcinek, za klavírního doprovodu Pavla Dudy, muzikálové písně Dál si nalhávám z muzikálu Kráska a zvíře, Prázdný stůl i židle prázdné z muzikálu Bídníci, V ulici kde bydlíš ty z muzikálu My fair lady a na závěr, jako poctu Karlu Gottovi, jeho píseň Stokrát chválím čas. Finále koncertu bylo ve znamení vynikajícího interpretačního výkonu houslistky Ellen Klodové, která fenomenálně zahrála Sarasateho fantazii Carmen op. 25.  Klavírního doprovodu se opět ujal Pavel  Duda a ukázal, že je nejen skvělý klavírista, ale i zkušený korepetitor. Celý koncert erudovaně moderovala Sabina Vacková. Všem účinkujícím děkujeme za krásný hudební zážitek k 25. jubileu  naší školy.

Jarní koncert 2019


31. května 2019

V pátek se naše škola připojila „Jarním koncertem“ k oslavě uměleckého školství v rámci celostátního happeningu ZUŠ Open. Přispěli k tomu žáci všech oddělení, od nejmladších přípravných ročníků, až po absolventy druhého stupně. Všichni účinkující vytvořili svými výkony příjemnou jarní atmosféru a potěšili tak všechny posluchače v sále. Děkujeme všem učitelům i žákům za kvalitní přípravu.

Koncert žáků pobočky Písek a Bukovec


27. května 2019

V Píseckém kostele SCEAV se konal Třídní koncert žáků z pobočky Písek a Bukovec. Představili se žáci klavírního, klávesového, strunného a smyčcového oddělení.  Účinkující si přišli poslechnout jejich rodiče, prarodiče, sourozenci a další příznivci hudby. Koncert se nesl v duchu klasické a populární hudby. Závěr koncertu patřil našim absolventům. Karin Jochymková úspěšně absolvovala ve hře na klavír a Antonín Vavrač a Jan Kurzysz absolvovali v oboru hra na žánrovou kytaru. Zahráli a zazpívali populární písně současných interpretů. Samotní kytaristé zakončili vystoupení společnou skladbou známé skupiny Imagine Dragons Radioaktive a na pódium si sebou přivedli i své hosty. Věříme, že si koncert užili jak naši účinkující, tak posluchači a těšíme se na další výkony našich mladých umělců.

Absolventský koncert II


16. dubna 2019

V úterý 16. dubna se na naší škole konal v pořadí druhý absolventský koncert tohoto roku. Program, který pedagogové sestavili s velikou pečlivostí, byl velmi bohatý a zaznamenal úspěch u publika. Hosté si mohli vyslechnout řadu populárních skladeb. Žáci svá vystoupení pojali zodpovědně. Posluchače tak potěšila díla pro klavír v podání Nely Kantorové, Elišky Kusové, Anety Feješové a Noemi Kuklišové. Dále pak skladby pro keyboard, které zahrály Soňa Nohalová, Věra Nohalová, Kateřina Cieslarová a Adéla a Simona Berbrovy. Koncert pak orámovala vystoupení v podání Tomáše Benka a Adély Heczkové. Tomáš absolventský večer zahájil na lidový nástroj gajdy a Adéla se s publikem rozloučila zpěvem písní, do kterých se spokojené publikum zapojilo tleskáním v rytmu hudby.
Absolventy na závěr koncertu čekaly gratulace a dary, které si převzali z rukou ředitele školy.
Absolventům gratulujeme a přejeme jim vše dobré do dalšího studia.

Velikonoční jarmark


14. dubna 2019

Žáci pěveckého oddělní, ze třídy p. uč. Radka Morcinka, vystoupili v rámci programu Velikonočního Jarmarku kulturního domu Trisia. Žáci se představili publiku sólovými písněmi a sklidili za své výkony bouřlivé potlesky. Je nesmírně důležité, aby si zpěváci vyzkoušeli profesi nejen od klavíru či mikrofonu, ale taky aktivní praxí. Díky vydařenému počasí a množství posluchačů byla atmosféra opravdu vynikající. Celé své vystoupení žáci zakončili dvěma společnými skladbami, které zazpívali spolu s lidovou kapelou Tomáše Kočka, který navázal na program lidovými písněmi ve svém specifickém podání.

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na EKN


14. dubna 2019

Letošní krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje se konala v Karviné ve zdejší Základní umělecké škole. Naši školu reprezentoval Jan Horáček z 5. ročníku ze třídy pana učitele Petra Turoně. Konkurence byla veliká, ale náš zástupce podal výborný výkon a zejména jeho podání skladby Final Countdown od skupiny Europe mělo velký ohlas. Získal v V. kategorii 1. místo a skvěle reprezentoval naši školu.

Absolventský koncert I


11. dubna 2019

Jako každý rok, proběhl v dubnu koncert absolventů naší školy. Je to slavnostní a důstojné ukončení dlouholetého studia žáků a zároveň vizitka kvalitní práce našich pedagogů. Tento školní rok bylo absolventů poněkud více a tak bylo třeba rozdělit účinkující do dvou koncertů. První se konal ve čtvrtek 11. dubna v koncertním sále naší školy. Vystoupili zde absolventi prvního i druhého stupně. Měli jsme možnost se zaposlouchat do nádherných tónů klavíru v podání Kristýny Kantorové, Jakuba Hložka a Anny Chovaniokové, dále houslí v interpretaci Nely Kantorové a Marie Vrabelové, nebo příčné flétny na kterou zahrály Alena Harmatová a Kristýna Feberová. Navíc byl koncert obohacen jazzovými a muzikálovými melodiemi v podání Šimona Černeka a Tomáše Roika na keybord a skvělým pěveckým vystoupením Marie Brezňákové a Jakuba Hoty, studentů oddělení populárního zpěvu.
Všem blahopřejeme k úspěšnému absolutoriu a jejich pedagogům děkujeme za zodpovědnou přípravu.

Výroční koncert


27. března 2019

V rámci oslav mezinárodního dne učitelů, u příležitosti narození učitele národů Jana Amose Komenského, uspořádala naše škola již tradiční Výroční koncert. Měli jsme možnost slyšet skvělé interpretační výkony od těch nejmenších až po ty nejzkušenější studenty, kteří podali skutečné umělecké výkony. Celý koncert velmi erudovaně moderovala paní učitelka Bc. Sabina Vacková a umocnila tak vynikající dojem z této slavnostní chvíle. Všem děkujeme za nádherný hudební zážitek a přejeme hodně dalších uměleckých úspěchů.

Okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje


4. března 2019

V pondělí proběhlo v koncertním sále  ZUŠ Třinec okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje. Naši školu reprezentovali tři žáci. Všichni zahráli hezky a dosáhli skvělých výsledků. Jan Horáček ze třídy pana učitele Petra Turoně získal v páté kategorii 1. místo s postupem do krajského kola, Anna Gluzová rovněž od pana učitele Turoně získala krásné 2. místo v druhé kategorii a Nikol Heczková ze třídy Mgr. Pavly Olšarové vybojovala 3.místo ve čtvrté kategorii.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Naší mladí klavíristé nás reprezentovali na Janáčkové konzervatoři


Nový rok 2019 zahájili žáci klavírního oddělení hudebním výletem do Ostravy. Dne 26. ledna se Sára Gajdicová 1.r., Ludmila Kisialová 5.r. a David Krop 5.r. (žáci p. uč. Z. Valentové a D. Tlolkové) zúčastnili přednášky Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ v rámci projektu "Další vzdělání pedagogických pracovníků" Moravsko-Slezského kraje s akreditací MŠMT na Janáčkově konzervatoři Ostrava. Žáci předvedli své umělecké výkony ve velkém Janáčkově sále a následně skvěle obstáli jako modelové, s nimiž se pracovalo na problematice instruktivních skladeb v duchu moderní pedagogiky. Seminář, který předcházel ukázkám výukových metod, byl veden MgA. Zuzanou Valentovou na téma Práce s klavírním zvukem, tvoření tónu a tvůrčí proces ve výuce klavírní hry. Našim klavíristům děkujeme za vzornou reprezentaci SZUŠ Tutti Music a přejeme jim, aby je takovéto hudební zážitky potkávaly častěji.

Syndikovat obsah