Události

Adventní hudební podvečer


7. prosince 2018

Adventní hudební podvečer, byl zahájen skladbou Charlese Gounoda Ave Maria, jejíž krásná melodie se nese nad neméně slavným harmonickým základem, kterému dal svou koncepci v Preludiu C dur Johann Sebastian Bach. Koncert se nesl v duchu příjemné atmosféry, kterou vykouzlili svými výkony žáci téměř všech ročníků od nejnižších po nejvyšší. Součástí koncertu byla i komorní uskupení, a to nejen jednotlivých oddělení, ale také jejich kombinace. Na Adventním hudebním podvečeru tak zazněl například Charleston J. Vereba v podání smyčcového dua a keyboardu. Závěr koncertu pak patřil milým gajdistům, kteří se s posluchači rozloučili pásmem koled z Hrčavy.

Koncert k 100. výročí vzniku republiky


31. října 2018

Ve středu 31. října uspořádala naše škola koncert na počest stého výročí vzniku Československé republiky.  Na koncertě vystoupili mimořádně nadaní, mladí interpreti, kteří jsou zároveň pedagogy naší školy a kteří si pozvali k spoluúčinkování své hudební přátele. Repertoár byl sestaven především ze skladeb českých autorů a zazněly na něm skladby vysoké technické a interpretační úrovně. Také jsme si v našem sále mohli poprvé v premiéře vyslechnout žesťové kvarteto, nebo trio lesní roh, housle a klavír. Moderování se ujala zástupkyně ředitele paní Mgr. Radka Labajová a pořadem provázela na vysoké odborné úrovni. Koncert měl velký ohlas u publika a děkujeme všem účinkujícím za pěkný kulturní zážitek.

Program koncertu v příloze.

Třinecké kulturní léto 2018


Žáci a učitelé naší Soukromé základní umělecké školy Tutti music nelení ani o prázdninách. Ve čtvrtek 16. srpna se mladí hudebníci zapojili do programu Třineckého kulturního léta a od 17:00 hodin zpříjemnili posluchačům na náměstí T. G. Masaryka parné odpoledne. Nejprve vystoupila nevidomá Pavla Folwarczná z klavírní třídy paní učitelky Pavly Olšarové s melodiemi ze známých filmů a následně se představili žáci populárního zpěvu ze třídy p. uč. Radka Morcinka. Všichni účinkující podali velmi kvalitní výkony a odměnou jim jistě byl bouřlivý potlesk zaplněného náměstí. 

Koncert filmové hudby


21. červen 2018

Koncert filmové hudby probíhá na naší škole již 4. rokem. Letos se poprvé konal v Třineckém kině Kosmos a jsme velice rádi, že se celý jeho sál podařilo naplnit posluchači.

V dopoledních hodinách proběhlo představení pro děti z mateřských škol a žáky 1. - 3. tříd ZŠ Slezská. Děti nadšeně tleskaly do rytmu filmových a zejména pak pohádkových melodií. Odpolední koncert, obohacen o další filmové melodie, pak patřil rodičům a veřejnosti.

Na koncertě vystoupili žáci pěveckého a klavírního oddělení a nově se zapojily také školní kapely, pěvecký sbor, děti z Hudebních nauk a Umění muzikálu. Obě představení provázela dějová linka, tentokrát na téma "Cesta kolem světa za 80 dní". Jako vždy nechyběly ani letos nádherně zpracovaná videa, která výkon jednotlivých vystupujících ještě umocnila. Na velkém filmovém plátně se opravdu vyjímala a s hudebním doprovodem našich žáků brala dech.

Talent regionu 2018


Ve čtvrtek 14. června 2018 proběhlo v kulturním domě Trisia v Třinci vyhlášení největších mladých talentů Třinecka. Talent regionu 2018 již tradičně každý rok vyhlašuje město Třinec. Mezi nejlepšími oceněnými   žáky byl i Tomáš Worek z klavírní třídy paní učitelky MgA. Daniely Vondráčkové. Své ocenění si zasloužil  za skvělé 3. místo v mezinárodní klavírní soutěži Pro Bohemia na Janáčkové konzervatoři v Ostravě a vzornou reprezentaci školy na okresní a krajské přehlídce mladých klavíristů ve Frýdku-Místku. Ocenění talent roku osobně předávala starostka města Třince paní RNDr. Věra Palkovská.
Blahopřejeme Tomášovi a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Absolventský koncert Karolíny Kostkové


31. května 2018

Absolventský koncert žákyně II. stupně Karolíny Kostkové z klavírní třídy MgA. Zuzany Valentové se uskutečnil ve foyer Kulturního domu Trisia.
Karolína Kostková je držitelkou několika ocenění, napři. Zlatého pásma
z celostátní klavírní soutěže Pianoforte per Tutti nebo ocenění města Třince - Talent roku 2017.
Absolventka se na koncertě představila skladbami Johannese Brahmse, Richarda Addinsella, Gabriela Faurého a Johanna Sebastiana Bacha. V rámci koncertu zazněla také čtyřruční hra, kde po boku Karolíny usedla Anna Chowanioková ze třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové. Jejich klavírní duo funguje již čtvrtým rokem.
Dalším hostem byl Třinecký komorní orchestr pod uměleckým vedením paní Aleny Kostkové. Orchestr přednesl skladby barokního skladatele Arcangella Corelliho a Téma z filmu Šindlerův seznam Johna Williamse. Vrcholem celého koncertu byl Klavírní koncert f moll Johanna Sebastiana Bacha, kde sólistku Karolínu Kostkovou doprovodil již zmiňovaný TKO. Slovem provázela paní učitelka Dagmar Tlolková.
Koncert měl velký úspěch a díky nadšenému publiku Karolína sklidila dlouhý a bouřlivý potlesk. Jako přídavek zazněl v podání Karolíny a Anny jejich oblíbený čtyřruční kus Cirkus Humberto. 

Koncert pobočky v Písku


28. května 2018

V pondělí se v píseckém kostele SCEAV opět uskutečnil koncert dětí z pobočky v Písku. Představily se nejen děti kytarového  a  klávesového oddělení, ale posluchači měli možnost slyšet i housle a altové flétny. Průvodního slova se opět ujala jedna z žaček. Závěr koncertu patřil absolventskému vystoupení v podání Karla Marheta, kterého v jedné písni doprovodil jeho pan učitel Jaromír Volný. Koncert proběhl v přátelské atmosféře a my se těšíme na další setkání.

Vynikající úspěch na Ústředním kole soutěže lidových nástrojů v Mikulově


24. května 2018

Naše gajdošské trio ve složení Adriana Benková,Tomáš Benek a David Benek pod vedením pana učitele Jiřího Zogaty z  pobočky v Mostech u Jablunkova se zasloužilo o mimořádný úspěch. Zvítězili mezi nejlepšími dudáky celé republiky v soutěži vyhlašované Ministerstvem školství pro hru na lidové nástroje a to vždy jednou za tři roky. Zopakovali a obhájili tak své minulé vítězství z roku 2015. Po soutěži naše dudácké trio ještě vystoupilo v pátek 25. 5. 2018 na galakoncertě vítězů.

Blahopřejeme všem k vítězství a zároveň děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

ZUŠ Open - Jarní koncert


24. května 2018

Letošním Jarním koncertem se i naše škola připojila k celostátnímu happeningu základních uměleckých škol, tzv. ZUŠ OPEN. Tohoto happeningu se ve stejný den zúčastnilo okolo 300 Základních uměleckých škol po celé republice. Je to projekt Nadačního fondu české pěvecké hvězdy Magdalény Kožené na podporu uměleckého školství.
Sama Kožená řekla: „Zakládní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat. Jsou smysluplný způsob trávení volného času dětí.“

Koncert proběhl v krásné jarní pohodě. Moc hezky zahráli a zazpívali jak začínající žáci, kteří vystoupili v úvodu tak i ti zkušenější v závěru koncertu. Za hezký průběh se zasloužily i moderátorky koncertu paní učitelka Bc. Sabina Vacková a Marcela Konvičková. Všichni vystupující byli na závěr odměnění sladkou odměnou. Děkujeme za píli a hezký hudební zážitek.

Krajská klavírní přehlídka


Na krajské klavírní přehlídce ve Frýdku Místku dne 18. května 2018 reprezentovali naši školu Tomáš Worek ze třídy p. uč. Daniely Vondráčkové a Karolína Kostková spolu s Annou Chowaniokovou ze třídy p. uč. Zuzany Valentové a p. uč Dagmar Tlolkové. Mladí pianisté podali velmi kvalitní výkony, za které byli odměněni zaslouženým potleskem publika.

Syndikovat obsah