Události

Absolventský koncert I


11. dubna 2019

Jako každý rok, proběhl v dubnu koncert absolventů naší školy. Je to slavnostní a důstojné ukončení dlouholetého studia žáků a zároveň vizitka kvalitní práce našich pedagogů. Tento školní rok bylo absolventů poněkud více a tak bylo třeba rozdělit účinkující do dvou koncertů. První se konal ve čtvrtek 11. dubna v koncertním sále naší školy. Vystoupili zde absolventi prvního i druhého stupně. Měli jsme možnost se zaposlouchat do nádherných tónů klavíru v podání Kristýny Kantorové, Jakuba Hložka a Anny Chovaniokové, dále houslí v interpretaci Nely Kantorové a Marie Vrabelové, nebo příčné flétny na kterou zahrály Alena Harmatová a Kristýna Feberová. Navíc byl koncert obohacen jazzovými a muzikálovými melodiemi v podání Šimona Černeka a Tomáše Roika na keybord a skvělým pěveckým vystoupením Marie Brezňákové a Jakuba Hoty, studentů oddělení populárního zpěvu.
Všem blahopřejeme k úspěšnému absolutoriu a jejich pedagogům děkujeme za zodpovědnou přípravu.

Výroční koncert


27. března 2019

V rámci oslav mezinárodního dne učitelů, u příležitosti narození učitele národů Jana Amose Komenského, uspořádala naše škola již tradiční Výroční koncert. Měli jsme možnost slyšet skvělé interpretační výkony od těch nejmenších až po ty nejzkušenější studenty, kteří podali skutečné umělecké výkony. Celý koncert velmi erudovaně moderovala paní učitelka Bc. Sabina Vacková a umocnila tak vynikající dojem z této slavnostní chvíle. Všem děkujeme za nádherný hudební zážitek a přejeme hodně dalších uměleckých úspěchů.

Okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje


4. března 2019

V pondělí proběhlo v koncertním sále  ZUŠ Třinec okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje. Naši školu reprezentovali tři žáci. Všichni zahráli hezky a dosáhli skvělých výsledků. Jan Horáček ze třídy pana učitele Petra Turoně získal v páté kategorii 1. místo s postupem do krajského kola, Anna Gluzová rovněž od pana učitele Turoně získala krásné 2. místo v druhé kategorii a Nikol Heczková ze třídy Mgr. Pavly Olšarové vybojovala 3.místo ve čtvrté kategorii.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Naší mladí klavíristé nás reprezentovali na Janáčkové konzervatoři


Nový rok 2019 zahájili žáci klavírního oddělení hudebním výletem do Ostravy. Dne 26. ledna se Sára Gajdicová 1.r., Ludmila Kisialová 5.r. a David Krop 5.r. (žáci p. uč. Z. Valentové a D. Tlolkové) zúčastnili přednášky Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ v rámci projektu "Další vzdělání pedagogických pracovníků" Moravsko-Slezského kraje s akreditací MŠMT na Janáčkově konzervatoři Ostrava. Žáci předvedli své umělecké výkony ve velkém Janáčkově sále a následně skvěle obstáli jako modelové, s nimiž se pracovalo na problematice instruktivních skladeb v duchu moderní pedagogiky. Seminář, který předcházel ukázkám výukových metod, byl veden MgA. Zuzanou Valentovou na téma Práce s klavírním zvukem, tvoření tónu a tvůrčí proces ve výuce klavírní hry. Našim klavíristům děkujeme za vzornou reprezentaci SZUŠ Tutti Music a přejeme jim, aby je takovéto hudební zážitky potkávaly častěji.

Adventní hudební podvečer


7. prosince 2018

Adventní hudební podvečer, byl zahájen skladbou Charlese Gounoda Ave Maria, jejíž krásná melodie se nese nad neméně slavným harmonickým základem, kterému dal svou koncepci v Preludiu C dur Johann Sebastian Bach. Koncert se nesl v duchu příjemné atmosféry, kterou vykouzlili svými výkony žáci téměř všech ročníků od nejnižších po nejvyšší. Součástí koncertu byla i komorní uskupení, a to nejen jednotlivých oddělení, ale také jejich kombinace. Na Adventním hudebním podvečeru tak zazněl například Charleston J. Vereba v podání smyčcového dua a keyboardu. Závěr koncertu pak patřil milým gajdistům, kteří se s posluchači rozloučili pásmem koled z Hrčavy.

Koncert k 100. výročí vzniku republiky


31. října 2018

Ve středu 31. října uspořádala naše škola koncert na počest stého výročí vzniku Československé republiky.  Na koncertě vystoupili mimořádně nadaní, mladí interpreti, kteří jsou zároveň pedagogy naší školy a kteří si pozvali k spoluúčinkování své hudební přátele. Repertoár byl sestaven především ze skladeb českých autorů a zazněly na něm skladby vysoké technické a interpretační úrovně. Také jsme si v našem sále mohli poprvé v premiéře vyslechnout žesťové kvarteto, nebo trio lesní roh, housle a klavír. Moderování se ujala zástupkyně ředitele paní Mgr. Radka Labajová a pořadem provázela na vysoké odborné úrovni. Koncert měl velký ohlas u publika a děkujeme všem účinkujícím za pěkný kulturní zážitek.

Program koncertu v příloze.

Třinecké kulturní léto 2018


Žáci a učitelé naší Soukromé základní umělecké školy Tutti music nelení ani o prázdninách. Ve čtvrtek 16. srpna se mladí hudebníci zapojili do programu Třineckého kulturního léta a od 17:00 hodin zpříjemnili posluchačům na náměstí T. G. Masaryka parné odpoledne. Nejprve vystoupila nevidomá Pavla Folwarczná z klavírní třídy paní učitelky Pavly Olšarové s melodiemi ze známých filmů a následně se představili žáci populárního zpěvu ze třídy p. uč. Radka Morcinka. Všichni účinkující podali velmi kvalitní výkony a odměnou jim jistě byl bouřlivý potlesk zaplněného náměstí. 

Koncert filmové hudby


21. červen 2018

Koncert filmové hudby probíhá na naší škole již 4. rokem. Letos se poprvé konal v Třineckém kině Kosmos a jsme velice rádi, že se celý jeho sál podařilo naplnit posluchači.

V dopoledních hodinách proběhlo představení pro děti z mateřských škol a žáky 1. - 3. tříd ZŠ Slezská. Děti nadšeně tleskaly do rytmu filmových a zejména pak pohádkových melodií. Odpolední koncert, obohacen o další filmové melodie, pak patřil rodičům a veřejnosti.

Na koncertě vystoupili žáci pěveckého a klavírního oddělení a nově se zapojily také školní kapely, pěvecký sbor, děti z Hudebních nauk a Umění muzikálu. Obě představení provázela dějová linka, tentokrát na téma "Cesta kolem světa za 80 dní". Jako vždy nechyběly ani letos nádherně zpracovaná videa, která výkon jednotlivých vystupujících ještě umocnila. Na velkém filmovém plátně se opravdu vyjímala a s hudebním doprovodem našich žáků brala dech.

Talent regionu 2018


Ve čtvrtek 14. června 2018 proběhlo v kulturním domě Trisia v Třinci vyhlášení největších mladých talentů Třinecka. Talent regionu 2018 již tradičně každý rok vyhlašuje město Třinec. Mezi nejlepšími oceněnými   žáky byl i Tomáš Worek z klavírní třídy paní učitelky MgA. Daniely Vondráčkové. Své ocenění si zasloužil  za skvělé 3. místo v mezinárodní klavírní soutěži Pro Bohemia na Janáčkové konzervatoři v Ostravě a vzornou reprezentaci školy na okresní a krajské přehlídce mladých klavíristů ve Frýdku-Místku. Ocenění talent roku osobně předávala starostka města Třince paní RNDr. Věra Palkovská.
Blahopřejeme Tomášovi a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Absolventský koncert Karolíny Kostkové


31. května 2018

Absolventský koncert žákyně II. stupně Karolíny Kostkové z klavírní třídy MgA. Zuzany Valentové se uskutečnil ve foyer Kulturního domu Trisia.
Karolína Kostková je držitelkou několika ocenění, napři. Zlatého pásma
z celostátní klavírní soutěže Pianoforte per Tutti nebo ocenění města Třince - Talent roku 2017.
Absolventka se na koncertě představila skladbami Johannese Brahmse, Richarda Addinsella, Gabriela Faurého a Johanna Sebastiana Bacha. V rámci koncertu zazněla také čtyřruční hra, kde po boku Karolíny usedla Anna Chowanioková ze třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové. Jejich klavírní duo funguje již čtvrtým rokem.
Dalším hostem byl Třinecký komorní orchestr pod uměleckým vedením paní Aleny Kostkové. Orchestr přednesl skladby barokního skladatele Arcangella Corelliho a Téma z filmu Šindlerův seznam Johna Williamse. Vrcholem celého koncertu byl Klavírní koncert f moll Johanna Sebastiana Bacha, kde sólistku Karolínu Kostkovou doprovodil již zmiňovaný TKO. Slovem provázela paní učitelka Dagmar Tlolková.
Koncert měl velký úspěch a díky nadšenému publiku Karolína sklidila dlouhý a bouřlivý potlesk. Jako přídavek zazněl v podání Karolíny a Anny jejich oblíbený čtyřruční kus Cirkus Humberto. 

Syndikovat obsah