Události

Celonárodní akce ZUŠ open 2017


V rámci celonárodní akce ZUŠ open 2017 pod patronací paní Magdalény Kožené a pod záštitou      Mgr. Stanislava Folwarczného, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, vystoupil na Koncertě talentů Moravskoslezského kraje také náš žák Tomáš Benek ze třídy pana učitele Jiřího Zogaty z pobočky Mosty u Jablunkova. Koncert se konal 30. května 2017  na Janáčkové konzervatoři v Ostravě. Je velkým úspěchem, ža na tuto významnou kulturní akci byl vybrán také náš žák a svědčí to o vysoké kvalitě umělecké úrovně naší školy. Ohlas publika na Tomášovo excelentní vystoupení byl opravdu velký. Záznam z koncertu přenášel  ve svém vysílání také Český rozhlas, stanice Vltava.

Koncert naší pobočky v Písku u Jablunkova


proběhl v pondělí 29. května 2017 v krásném a moderním sále evangelického kostela Písek.
Zahráli žáci ze tříd pana učitele Mgr. Jaromíra Volného, Jiřího Zogaty a paní učitelky Mgr. Radky Labajové. Koncert byl velmi pestrý, slyšeli jsme hru na keyboard, zobcovou flétnu, klasickou i elektrickou kytaru, zpěv a také kytarové hudební seskupení. Učitelé své žáky připravili na koncert svědomitě a účinkující se za to odměnili výbornými výkony. Bylo znát, že i v malé pobočce  v Písku máme velmi talentované žáky. Dokazoval to také ohlas početného publika.

Absolventský koncert 2017


27. dubna 2017

K nejvýznamnějším akcím školy již tradičně patří koncert absolventů. Je to slavnostní a důstojné ukončení dlouholetého studia žáků a zároveň vizitka kvalitní práce našich pedagogů.
V letošním roce jsme měli možnost shlédnout vystoupení absolventek ve hře na kytaru, na housle, slyšet hru na klavír a to nejen sólově, ale i na čtyři a dokonce na šest rukou. Jedním z obzvlášť dojímavým, ale zároveň i povznášejícím vystoupením byla hra na klavír nevidomé žákyně Pavly Folwarczné za třídy paní učitelky Hany Hankeové. Na klavír dále zahráli Marcel Lačík ze třídy paní učitelky Daniely Bartulcové, Tereza Kunzová za třídy paní učitelky Danuše Palowské, Gabriela Brudná a Juliana Turoňová ze třídy MgA. Zuzany Tlolkové a Tereza Kropová ze třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové. Kytaru reprezentovala Karolína Czepczorová ze třídy pana učitele Iva Strumienského, na housle hrála Marie Vrabelová ze třídy pana učitele Gerharda Tlolky.
Všichni absolventi zahráli moc hezky a spolehlivě a tak měli jak oni tak jejich rodiče i učitelé radost z tohoto skvělého koncertu. 

Soutěž Pianoforte per tutti


30. a 31. března 2017

Barokní klenby, štuky a fresky, jež zdobí prostory koncertního sálu Piaristického kláštera v Příboře, hostily v březnu mladé pianisty na 1. ročníku soutěže Pianoforte per tutti.  Počet účinkujících se blížil číslu 150. Naši SZUŠ Tutti Music zde reprezentovaly Anna Karasová ze třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové v 8. kategorii a Karolína Kostková ze třídy MgA. Zuzany Tlolkové v 9. kategorii. Hráčská úroveň soutěžících byla velmi kvalitní zejména ve vysokých kategoriích.  Karolína Kostková získala zlaté pásmo a Anna Karasová se umístila ve stříbrném pásmu. Oběma žačkám gratulujeme a přejeme další úspěchy.

KONCERT NA JANÁČKOVĚ AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ


21. ledna 2017

V lednu zahrála Karolína Kostková (3. r. /II. st.) skladby Ludwiga van Beethovena a Otakara Šína na koncertě v rámci Metodického centra na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.  Koncert se nesl v duchu připravované soutěže Základních uměleckých škol, proto měli posluchači to štěstí slyšet velmi kvalitní a vyzrálé výkony. Závěrem koncertu všem účinkujícím poděkovala paní profesorka Alena Vlasáková – vedoucí MC, která popřála všem mladým klavíristům hodně štěstí a chuti do další práce. 

Velikonoční jarmark


11. dubna 2017

V dubnu si žáci pěveckého oddělení naší školy vystoupili na Třineckém velikonočním jarmarku. V době kdy se všichni těšili na Velikonoční svátky,  se naši žáci postarali i o hezký kulturní zážitek. Na pódiu před KD Trisia se  střídali se svým programem žáci Třineckých škol i jiné organizace. Naše škola okamžitě vzbudila pozornost známými melodiemi, které zazpívali žáci pěveckého oddělení. Vystoupení se jim skvěle podařilo a u  posluchačů navodili hezkou sváteční náladu. Úsměvy a potlesk zaslouženě patřil také panu učiteli Radku Morcinkovi, který vystoupení moderoval a suverénně se svými žáky na půl hodiny ovládl pódium. Zpívali: Graniová Karolína, Pindorová Zina, Psczolková Kristýna, Cieslar Jindřich, Požárová Nikol, Macurová Julia, Matušková Michaela a Bialoňová Ethel.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Výroční koncert


22. března 2017

Den, kdy se náš Výroční koncert konal, je blízko data narození J. A. Komenského. Pro všechny školy je to nejvýznamnější období z celého školního roku. Je to příležitost vzdát hold učiteli národů, a jak jinak, než předvedením výsledků pedagogické činnosti.
Naši žáci pod vedením svých učitelů předvedli program hodný takové oslavy, zvláště ti, kdo v letošním roce úspěšně reprezentovali školu na okresních soutěžích. Všichni účinkující, i ti šikovní mladší až po vyspělé pěvecké výkony v závěru koncertu, si zaslouží pochvalu a jejich učitelé poděkování. Přispívají tím ke stále většímu povědomí o naší škole v očích hudební veřejnosti i odborníků.

Krajské kolo soutěže ve hře na klavír


21. březen 2017

Vynikající výsledek v těžké konkurenci získal náš žák Tomáš Worek v krajském kole soutěže Základních uměleckých škol ve hře na klavír, která se konala v Karviné. Ve III. kategorii získal skvělé 2. místo. Jeho pedagogem je jeho sestra BcA. Worková Daniela. Zároveň byl oceněn odbornou porotou zvláštní cenou za provedení skladby "Útěk z Minecraftu", kterou skomponoval jeho bratr Michal Worek.

Blahopřejeme ke skvělému výsledku.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru


2. březen 2017

V březnu se dva naši žáci zúčastnili okresního kola soutěže Základních uměleckých škol ve hře na kytaru. Soutěž se opět konala v překrásném sále Základní umělecké školy ve Frýdku – Místku a naši kytaristé uspěli podobně jako předtím klavíristé a obsadili medailové pozice. Patrik Mucina ze třídy pana učitele Iva Strumienského obsadil 2. místo a Michaela Goldmannová ze třídy paní učitelky Aleksandry Morcinkové získala 3. místo.

Blahopřejeme k umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír


20. a 21. února 2017

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír se uskutečnilo v překrásném sále Základní umělecké školy ve Frýdku - Místku. Naši žáci byli velmi úspěšní a všichni se umístili na medailových místech. Nejúspěšnějším soutěžícím byl Tomáš Worek ze třídy BcA. Daniely Workové – získal první místo s postupem do krajského kola. Na druhých místech se umístily žákyně Ludmila Kisialová a Karolína Kostková ze třídy MgA. Zuzany Tlolkové a na třetích místech se umístily Tereza Poláčková, Anna Karasová a Anna Chovanioková ze třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové.

Blahopřejeme soutěžícím i jejich pedagogům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Syndikovat obsah