Události

Mezinárodní soutěž Pro Bohemia


Pátek až Neděle 8. - 10. dubna 2016

Na jaře v Ostravě proběhla mezinárodní soutěž Pro Bohemia. Žačka naší školy Ludmila Kisialová z 2. ročníku I. stupně z klavírní třídy MgA. Zuzany Tlolkové vybojovala v 0. kategorii v konkurenci patnácti klavíristů Čestné uznání. Srdečně gratulujeme a přejeme hodně muzikantského štěstí a chuti k další práci.

Výroční koncert


Středa 23. března 2016

Stalo se již tradicí, že vyvrcholením každého školního roku je pro naši školu Výroční koncert. Je to ukázka těch nejlepších výkonů, k nimž dovedli své žáky naší učitelé. Uskutečňuje se vždy v březnu – měsíci narození J. A. Komenského.
Letošní výroční koncert proběhl na Den učitelů. Právem vždy volíme dobu konání koncertu shodně s tímto dnem, oceňujeme tím skvělou práci pedagogů.
Koncertní sál školy byl plně obsazen žáky, rodiči i učiteli. Všechny posluchače programem velmi hezky provázela paní učitelka Dagmar Tlolková, takže od těch malých účinkujících až po ty velké a již zkušené se všichni včetně posluchačů cítili v objetí hudby příjemně i slavnostně. Zazněly tóny všech nástrojů i zpěvu, které se u nás učí. Nemohly chybět ani slezské gajdy vyučované na pobočce v Mostech u Jablunkova. Všichni účinkující byli skvělí a za všechny nelze nejmenovat toho, jehož výkon tvořil vrcholný závěr koncertu – Jaroslava Ciencialu z kytarové třídy paní učitelky Aleksandry Morcinkové. Škoda, že se svým vystoupením už s naší školou loučí, protože odchází studovat na vysokou školu. Virtuózní podání nesmírně náročných skladeb všichni vyslechli bez dechu a Jarka odměnili dlouhotrvajícím potleskem. 

Mládí


Čtvrtek 25. února 2016

Dřina, vztek, překážky, překvapení, nadšení, radost, krása. To jsou pojmy, které se snoubí se zrodem každého nového umění, zejména pak při studiu hry na nástroj. Troufáme si odhadnout, že i čtveřice interpretů koncertu "Mládí", který se uskutečnil ve čtvrtek 25. února 2016 v sále SZUŽ Tutti Music, je znají. Vždy nelehká, mnohdy strastiplná cesta, je přirozenou součástí nastudování každé nové skladby. Ať už se jedná o malého hudebníka, či vyspělého interpreta.

Etudy a hudba starých mistrů


Středa 24. února 2016

Klavírní soutěž k poctě Starých mistrů proběhla v sále SZUŠ TUTTI MUSIC. Příležitost utkat se v klavírním souboji získali žáci školy všech ročníků rozřazeni do jednotlivých kategorií. Vzhledem k nastávající soutěži ZUŠ, která se bude konat v příštím školním roce, byla pro žáky tato možnost porovnat své síly mezi sebou dobrou motivací k přípravě na oficiální velkou soutěž.

Výsledková listina v příloze.

Daniela Worková hrála s Janáčkovou filharmonií


Pátek 18. prosince 2016

Naše klavírní pedagožka Daniela Worková byla vybrána k účinkování s  ostravskou Janáčkovou filharmonií se kterou zahrála Bachův koncert A dur. Koncert proběhl před vyprodaným sálem Ostravské filharmonie. Mladá Třinecká umělkyně se skvěle zhostila svého úkolu a předvedla stylovou interpretaci Bachova klavírního koncertu s virtuózní jistotou.

Přejeme hodně dalších uměleckých úspěchů...

Betlém, jak ho umím já!


Úterý 22. prosince 2015

Dva žáci vytvarného oboru se zůčastnili 20. ročníku výtvarné soutěže "Betlém, jak ho umím já!" a za své betlémy byli oceněni.

Pěvecké předehrávky v Café Čítárna


Úterý 22. prosince 2015 | 18:00

Žáci, pod vedením svých pedagogů - pana Radka Morcinka a slečny Sabiny Vackové, přednesli jak koledy a písně vánoční, tak i písně populárního charakteru. Vše za houslového doprovodu pana Jakuba Kroczka, jehož vynikající hra, spolu se všudypřítomou vůní kávy, vykouzlila dokonalou atmosféru klidu a pohody. Přesně jak se na večer před začínajícími vánočními prázdninami sluší.

Účinkující žáci, kterých bylo celkem 14, pokryli nejen širokou škálu repertoáru, ale i stáří. Posluchači tak mohli shlédnout vystoupení dětí prvního ročníku, stejně jako vystoupení letošní absolventky. Nutno dodat, že se ani jeden z interpretů nenechal vyvézt z míry neznámým prostředím. Koncert proběhl na výbornou. Na závěr, jako poděkování svým žákům a rodičům, přednesli pedagogové vánoční duet, opět za houslového doprovodu pana Jakuba Kroczka.

Vystoupení na Vánočním večírku firmy Optimont


Sobota 12. prosince 2015

Na vánočním večírku firmy Optimont s.r.o. v hotelu Steelhouse účinkovali naši žáci s hezky připraveným programem.

Michaela Matušková spolu s Jindřichem Cieslarem z pěvecké  třídy pana učitele Radka Morcinka zazpívali píseň „O svátcích vánočních“. Poté  se skladbou Jiřího Šlitra „Purpura“ vystoupila flétnistka Alena Harmatová ze třídy paní učitelky Věry Frydryškové. Po flétně zahrál na kytaru virtuozní skladbu Štěpána Raka „Rumunská hora“ Jaroslav Ciencala. Po něm se představila se svými vlastními písněmi „V klatce“ a „Vánoční“ zpěvačka Patrycja Kotoská ze třídy slečny učitelky Sabiny Vackové. Na závěr zazpívali opět naši nejmladší účinkující Michaela a Jindřich známou vánoční píseň Tichou noc společně s publikem.

Vystoupení našich žáků mělo veliký ohlas. Účinkující  obdrželi pěkné dárky a naše škola dostala od firmy Optimont s.r.o., pana Vladimíra Dzika hodnotný dar na podporu začínajících umělců. Děkujeme jménem naší školy i našich žáků.

 

Třinecký mikulášský jarmark


Neděle 6. prosince 2015

Předvánoční atmosféra dýchla na každého, kdo v neděli 6. prosince dorazil na náměstí před Kulturní dům Trisia. Vánoční dekorace, adventní věnce, jmelí, perníky a vůně svátečních dobrot přilákaly stovky lidí, kteří si nenechali ujít tradiční Třinecký mikulášský jarmark. Na příchozí čekal kromě množství stánků také pestrý doprovodný program v podobě řady hudebních a pěveckých vystoupení.

Naší školu reprezentovali gajdoši David a Tomáš Benkovi z pobočky v Mostech u Jablunkova ze třídy Jiřího Zogaty. Zahráli pásmo slezských horalských písní a Hrčavské koledy. Tři moderní populární písně zazněly v podání Vanessy Kaczmarczyk ze třídy paní učitelky Sabiny Vackové. Když Gajdoši hráli a zpívali mnoho lidí, kteří původně přišli nakupovat se přemístili před pódium, aby mohli sledovat ojedinělé vystoupení. Pak také skvěle zazpívala Vanessa a naši žáci sklidili uznání a zasloužený potlesk.

Hudební podvečer


Pátek 4. prosince 2015

Radost obdarovávat druhé, je radost, která se k Vám vrací... Těmito slovy zahájila v koncertním sále školy paní učitelka MgA. Zuzana Tlolková hudební podvečer.

Svými hudebními dárky udělali radost všem posluchačům žáci pěveckého, dechového, smyčcového a klavírního oddělení naší školy. Kromě skladeb Čajkovského, Berkoviče, Chopina, Fibicha a dalších, zazněla i vlastní tvorba v podání zpěvačky Patrycje Kotoské. Závěr koncertu se nesl zcela v duchu nadcházejících svátků. Účinkující klavíristé a jejich kamarádi se na chvíli proměnili v pěvecký sbor a komorní soubor a společně zahráli a zazpívali koledu "Poslouchejte křesťané". Pomocí dobré vůle, nadšení, ochoty a večerních zkoušek byl slavnostně předán i poslední hudební dárek.

Syndikovat obsah