Události

Koncert filmové hudby


15. a 16. června 2017

Na závěr roku si naše škola připravila již tradiční koncerty filmové hudby. Zazněly na něm filmové a seriálové melodie a koncert tak byl směřován spíše pro "dospěláky". Na druhý den se pak uskutečnily hned 3 po sobě jdoucí koncerty s pohádkovou tématikou pro žáky     1. a 2. tříd a děti předškolního věku. Jak již bývá na těchto našich koncertech dobrým zvykem, ani letos nechybělo průvodní slovo ve filmovém duchu známých postav - tentokrát to byl Sherlock Holmes (Marcela Konvičková) a jeho věrný přítel a pomocník doktor Watson (Sabina Vacková). O celé dokreslení atmosféry se postaral pan učitel Petr Turoň, který připravil ke každé skladbě filmovou ukázku - bez nich bychom to ani nemohli nazvat koncerty filmové hudby. Žáci naší školy podali krásné výkony a proto jsme se tyto dva koncerty rozhodli spojit v ještě jeden závěrečný, který proběhl ve středu 28.6.

Talent 2017


Ve čtvrtek 15. června 2017 proběhlo v kulturním domě Trisia v Třinci vyhlášení největších talentů Třinecka. Talent 2017 již tradičně každý rok vyhlašuje město Třinec. Mezi nejlepšími oceněnými byla i naše žákyně Karolína Kostková z klavírní třídy paní učitelky MgA. Zuzany Tlolkové. Své ocenění si zasloužila zodpovědným přístupem v přípravě ke hře na klavír, ale hlavně skvělými výsledky v uměleckých soutěžích. Schopnost vyjádřit své „já“ prostřednictvím hudby je jedním z výraznějších osobnostních rysů  Karolíny. Mezi její největší úspěchy v poslední době patří:  zlaté pásmo na celostátní klavírní soutěži „Pianoforte per tutti“ v Příboře, 2. místo v okresním kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír ve Frýdku – Místku,  čestné uznání 1. stupně v celostátní soutěži klavírních duet  „Dvořákův Lipník“ v Lipníku nad  Bečvou .

Blahopřejeme Karolíně a přejeme mnoho dalších úspěchů.

 

JARNÍ KONCERT


Jarní koncert, který proběhl v koncertním sále SZUŠ Tutti Music dne 26. května 2017, rozjasnil tváře a snad i duši mnoha posluchačů. Na programu byly staré renesanční a barokní tance, stejně jako například moderní cha-cha, slavnostní pochod, španělské fandango. Představili se žáci strunného, dechového, pěveckého a klávesového oddělení. Posluchači měli možnost slyšet nejen sólové hráče, ale také komorní seskupení. Flétnové a kytarové duo nebo čtyřruční hru. Závěr Jarního koncertu patřil tradičně školní kapele, která svou povzbudivou hudbou dodala všem přítomným elán do následujících dnů.

Celonárodní akce ZUŠ open 2017


V rámci celonárodní akce ZUŠ open 2017 pod patronací paní Magdalény Kožené a pod záštitou      Mgr. Stanislava Folwarczného, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, vystoupil na Koncertě talentů Moravskoslezského kraje také náš žák Tomáš Benek ze třídy pana učitele Jiřího Zogaty z pobočky Mosty u Jablunkova. Koncert se konal 30. května 2017  na Janáčkové konzervatoři v Ostravě. Je velkým úspěchem, ža na tuto významnou kulturní akci byl vybrán také náš žák a svědčí to o vysoké kvalitě umělecké úrovně naší školy. Ohlas publika na Tomášovo excelentní vystoupení byl opravdu velký. Záznam z koncertu přenášel  ve svém vysílání také Český rozhlas, stanice Vltava.

Koncert naší pobočky v Písku u Jablunkova


proběhl v pondělí 29. května 2017 v krásném a moderním sále evangelického kostela Písek.
Zahráli žáci ze tříd pana učitele Mgr. Jaromíra Volného, Jiřího Zogaty a paní učitelky Mgr. Radky Labajové. Koncert byl velmi pestrý, slyšeli jsme hru na keyboard, zobcovou flétnu, klasickou i elektrickou kytaru, zpěv a také kytarové hudební seskupení. Učitelé své žáky připravili na koncert svědomitě a účinkující se za to odměnili výbornými výkony. Bylo znát, že i v malé pobočce  v Písku máme velmi talentované žáky. Dokazoval to také ohlas početného publika.

Absolventský koncert 2017


27. dubna 2017

K nejvýznamnějším akcím školy již tradičně patří koncert absolventů. Je to slavnostní a důstojné ukončení dlouholetého studia žáků a zároveň vizitka kvalitní práce našich pedagogů.
V letošním roce jsme měli možnost shlédnout vystoupení absolventek ve hře na kytaru, na housle, slyšet hru na klavír a to nejen sólově, ale i na čtyři a dokonce na šest rukou. Jedním z obzvlášť dojímavým, ale zároveň i povznášejícím vystoupením byla hra na klavír nevidomé žákyně Pavly Folwarczné za třídy paní učitelky Hany Hankeové. Na klavír dále zahráli Marcel Lačík ze třídy paní učitelky Daniely Bartulcové, Tereza Kunzová za třídy paní učitelky Danuše Palowské, Gabriela Brudná a Juliana Turoňová ze třídy MgA. Zuzany Tlolkové a Tereza Kropová ze třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové. Kytaru reprezentovala Karolína Czepczorová ze třídy pana učitele Iva Strumienského, na housle hrála Marie Vrabelová ze třídy pana učitele Gerharda Tlolky.
Všichni absolventi zahráli moc hezky a spolehlivě a tak měli jak oni tak jejich rodiče i učitelé radost z tohoto skvělého koncertu. 

Soutěž Pianoforte per tutti


30. a 31. března 2017

Barokní klenby, štuky a fresky, jež zdobí prostory koncertního sálu Piaristického kláštera v Příboře, hostily v březnu mladé pianisty na 1. ročníku soutěže Pianoforte per tutti.  Počet účinkujících se blížil číslu 150. Naši SZUŠ Tutti Music zde reprezentovaly Anna Karasová ze třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové v 8. kategorii a Karolína Kostková ze třídy MgA. Zuzany Tlolkové v 9. kategorii. Hráčská úroveň soutěžících byla velmi kvalitní zejména ve vysokých kategoriích.  Karolína Kostková získala zlaté pásmo a Anna Karasová se umístila ve stříbrném pásmu. Oběma žačkám gratulujeme a přejeme další úspěchy.

KONCERT NA JANÁČKOVĚ AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ


21. ledna 2017

V lednu zahrála Karolína Kostková (3. r. /II. st.) skladby Ludwiga van Beethovena a Otakara Šína na koncertě v rámci Metodického centra na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.  Koncert se nesl v duchu připravované soutěže Základních uměleckých škol, proto měli posluchači to štěstí slyšet velmi kvalitní a vyzrálé výkony. Závěrem koncertu všem účinkujícím poděkovala paní profesorka Alena Vlasáková – vedoucí MC, která popřála všem mladým klavíristům hodně štěstí a chuti do další práce. 

Velikonoční jarmark


11. dubna 2017

V dubnu si žáci pěveckého oddělení naší školy vystoupili na Třineckém velikonočním jarmarku. V době kdy se všichni těšili na Velikonoční svátky,  se naši žáci postarali i o hezký kulturní zážitek. Na pódiu před KD Trisia se  střídali se svým programem žáci Třineckých škol i jiné organizace. Naše škola okamžitě vzbudila pozornost známými melodiemi, které zazpívali žáci pěveckého oddělení. Vystoupení se jim skvěle podařilo a u  posluchačů navodili hezkou sváteční náladu. Úsměvy a potlesk zaslouženě patřil také panu učiteli Radku Morcinkovi, který vystoupení moderoval a suverénně se svými žáky na půl hodiny ovládl pódium. Zpívali: Graniová Karolína, Pindorová Zina, Psczolková Kristýna, Cieslar Jindřich, Požárová Nikol, Macurová Julia, Matušková Michaela a Bialoňová Ethel.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Výroční koncert


22. března 2017

Den, kdy se náš Výroční koncert konal, je blízko data narození J. A. Komenského. Pro všechny školy je to nejvýznamnější období z celého školního roku. Je to příležitost vzdát hold učiteli národů, a jak jinak, než předvedením výsledků pedagogické činnosti.
Naši žáci pod vedením svých učitelů předvedli program hodný takové oslavy, zvláště ti, kdo v letošním roce úspěšně reprezentovali školu na okresních soutěžích. Všichni účinkující, i ti šikovní mladší až po vyspělé pěvecké výkony v závěru koncertu, si zaslouží pochvalu a jejich učitelé poděkování. Přispívají tím ke stále většímu povědomí o naší škole v očích hudební veřejnosti i odborníků.

Syndikovat obsah