Události

KONCERT NA JANÁČKOVĚ AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ


21. ledna 2017

V lednu zahrála Karolína Kostková (3. r. /II. st.) skladby Ludwiga van Beethovena a Otakara Šína na koncertě v rámci Metodického centra na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.  Koncert se nesl v duchu připravované soutěže Základních uměleckých škol, proto měli posluchači to štěstí slyšet velmi kvalitní a vyzrálé výkony. Závěrem koncertu všem účinkujícím poděkovala paní profesorka Alena Vlasáková – vedoucí MC, která popřála všem mladým klavíristům hodně štěstí a chuti do další práce. 

Velikonoční jarmark


11. dubna 2017

V dubnu si žáci pěveckého oddělení naší školy vystoupili na Třineckém velikonočním jarmarku. V době kdy se všichni těšili na Velikonoční svátky,  se naši žáci postarali i o hezký kulturní zážitek. Na pódiu před KD Trisia se  střídali se svým programem žáci Třineckých škol i jiné organizace. Naše škola okamžitě vzbudila pozornost známými melodiemi, které zazpívali žáci pěveckého oddělení. Vystoupení se jim skvěle podařilo a u  posluchačů navodili hezkou sváteční náladu. Úsměvy a potlesk zaslouženě patřil také panu učiteli Radku Morcinkovi, který vystoupení moderoval a suverénně se svými žáky na půl hodiny ovládl pódium. Zpívali: Graniová Karolína, Pindorová Zina, Psczolková Kristýna, Cieslar Jindřich, Požárová Nikol, Macurová Julia, Matušková Michaela a Bialoňová Ethel.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Výroční koncert


22. března 2017

Den, kdy se náš Výroční koncert konal, je blízko data narození J. A. Komenského. Pro všechny školy je to nejvýznamnější období z celého školního roku. Je to příležitost vzdát hold učiteli národů, a jak jinak, než předvedením výsledků pedagogické činnosti.
Naši žáci pod vedením svých učitelů předvedli program hodný takové oslavy, zvláště ti, kdo v letošním roce úspěšně reprezentovali školu na okresních soutěžích. Všichni účinkující, i ti šikovní mladší až po vyspělé pěvecké výkony v závěru koncertu, si zaslouží pochvalu a jejich učitelé poděkování. Přispívají tím ke stále většímu povědomí o naší škole v očích hudební veřejnosti i odborníků.

Krajské kolo soutěže ve hře na klavír


21. březen 2017

Vynikající výsledek v těžké konkurenci získal náš žák Tomáš Worek v krajském kole soutěže Základních uměleckých škol ve hře na klavír, která se konala v Karviné. Ve III. kategorii získal skvělé 2. místo. Jeho pedagogem je jeho sestra BcA. Worková Daniela. Zároveň byl oceněn odbornou porotou zvláštní cenou za provedení skladby "Útěk z Minecraftu", kterou skomponoval jeho bratr Michal Worek.

Blahopřejeme ke skvělému výsledku.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru


2. březen 2017

V březnu se dva naši žáci zúčastnili okresního kola soutěže Základních uměleckých škol ve hře na kytaru. Soutěž se opět konala v překrásném sále Základní umělecké školy ve Frýdku – Místku a naši kytaristé uspěli podobně jako předtím klavíristé a obsadili medailové pozice. Patrik Mucina ze třídy pana učitele Iva Strumienského obsadil 2. místo a Michaela Goldmannová ze třídy paní učitelky Aleksandry Morcinkové získala 3. místo.

Blahopřejeme k umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír


20. a 21. února 2017

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír se uskutečnilo v překrásném sále Základní umělecké školy ve Frýdku - Místku. Naši žáci byli velmi úspěšní a všichni se umístili na medailových místech. Nejúspěšnějším soutěžícím byl Tomáš Worek ze třídy BcA. Daniely Workové – získal první místo s postupem do krajského kola. Na druhých místech se umístily žákyně Ludmila Kisialová a Karolína Kostková ze třídy MgA. Zuzany Tlolkové a na třetích místech se umístily Tereza Poláčková, Anna Karasová a Anna Chovanioková ze třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové.

Blahopřejeme soutěžícím i jejich pedagogům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Přijímací zkoušky na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě


25. leden 2017

V lednu proběhly na Janáčkové konzervatoři v Ostravě přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018. Naše žákyně Anna Karasová, z klavírní třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové, úspěšně vykonala talentovou zkoušku a byla přijata ke studiu v oboru hra na klavír. Děkujeme ji za vzornou přípravu a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu. 

Školní kola soutěží ve hře na klavír, kytaru a ve hře kapel


18. - 27. leden 2017

Dne 18. ledna proběhlo školní kolo soutěže ve hře na kytaru. Žáci byli velmi dobře připraveni a podali výborné výkony. Do okresního kola této soutěže postoupili ti nejlepší. Jsou to Michaela Goldmannová ze třídy paní učitelky Aleksandry Morcinkové a Patrik Mucina ze třídy pana učitele Iva Strumienského.
V soutěži kapel která se konala 24. ledna 2017 jsme mohli slyšet rockové trio ze třídy pana učitele Filipa Macury ve složení Tereza Kropová – piáno, Jakub Hota – kytara, Daniel Bartulec – bicí a dívčí popovou kapelu ze třídy MgA. Eduarda Turoně ve složení Vanessa Kaczmarczyk – zpěv, Adéla Damková - kytara a Miroslava Šafránková – el. piáno. Obě kapely zahrály skvěle a po zásluze získaly 1. místo.
Nejvíce žáků se zůčastnilo soutěže ve hře na klavír. Proběhla v pátek 27. ledna 2017 a všichni žáci předvedli velmi dobré výkony. Především šest nejlepších , kteří postoupili do okresního kola předvedlo skvělé výkony. Byli to tito žáci: Tereza Poláčková, Anna Karasová a Anna Chowanioková ze třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové, Ludmila Kisialová a Karolína Kostková ze třídy MgA.Zuzany Tlolkové a Tomáš Worek ze třídy BcA. Daniely Workové. Mohli jsme ocenit i vynikající pedagogické vedení všech zůčastněných.

Výsledkové listiny v příloze.

Betlém, jak ho umím já!


16. prosinec 2016

Karolína Goralová a Zuzana Kučová, žákyně vytvarného oboru, se zůčastnili 21. ročníku výtvarné soutěže "Betlém, jak ho umím já!" a za své betlémy byly oceněny.

Živý Betlém


16. prosince 2016

Muzeum Třineckých železáren a města Třince zorganizovalo v prosinci tradiční akci Živý Betlém s vánoční dětskou dílnou s výrobou loutek, svíček, oplatků, vánoční dekorace, malováním baněk a zdobením perníků.
Na programu bylo pěvecké vystoupení našich žáků Ziny Pindorové, Karolíny Graniové, Marie Brezňákové, Jakuba Hoty a Ondřeje Ševčíka ze třídy pana učitel Radka Morcinka a Markéty Liškové, Jany Mrajcové, Vanessy Kaczmarczyk ze třídy paní učitelky Sabiny Vackové a také Anety Adamusové z klavírní třídy paní učitelky Marcely Konvičkové. Rovněž zde proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže "Betlém jak ho umím já". Ocenění v této soutěži získaly také dvě naše žákyně Zuzana Kučová a Karolína Goralová z výtvarného oboru vedeného paní učitelkou Jitkou Turoňovou.

Syndikovat obsah